JUST NU: Skyhög ökning av covid-19 i Sverige

2022 07 01

Folkhälsomyndigheten slår nu larm om ökad belastning på vården.

Smittspridningen av covid-19 har tagit fart på allvar igen i Sverige. 

Antalet bekräftade fall har ökat med hela 41 procent på en vecka, rapporterar Sveriges Radio.

Slår larm inför sommaren

Från Folkhälsomyndighetens sida förväntar man sig att situationen fortsätter att förvärras.

Myndigheten slår nu också larm för att belastningen på vården lär öka under sommaren i takt med den ökande smittspridningen.

Kommer bli värre

Tidigare somrar har spridningen av covid-19 gått ner, men de senaste veckorna har vi sett en ökning av antalet fall. Det är troligt att fallen kommer att fortsätta öka ytterligare några veckor, och därmed kommer fler behöva sjukhusvård, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog, i ett pressmeddelande.

Större belastning

Statsepidemiologen tillägger:

– Om vårdpersonal också insjuknar i covid-19 samtidigt som det råder semesterbemanning på många sjukhus och vårdinrättningar ser vi att det kan komma att innebära en ökad belastning på vården, även om det är relativt små tal det handlar om.

Vaccin ger bra skydd

Under förra veckan bekräftades drygt 3 100 fall av covid-19. Det är i synnerhet den nya undergruppen till omikron, BA.5, som driver på smittspridningen.

Det finns tecken på att BA.5 kan undvika immunförsvaret och smitta personer som är vaccinerade eller har genomgått tidigare covid-19-infektion, men mycket tyder på att vaccin skyddar fortsatt mot allvarlig sjukdom och död, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Påverkar personalens semester

Myndigheten betonar dock att det inte finns någonting som tyder på att BA.5 ger värre symptom än någon annan variant.
Ökningen kan ändå påverka regionerna eftersom rekommendationen om att stanna hemma vid symptom fortfarande finns kvar.

– Om vi i det här läget får en ökning av covid så kommer vi behöva vidta åtgärder. Det kommer påverka personalens möjligheter att ta sin semester, säger Patrik Söderberg, chefläkare i Region Stockholm, till SR.

“Agerar som pandemin är över”

I just Stockholm vårdades igår 164 personer med bekräftad covid-19 på sjukhus. Siffran har ökat med 42 personer jämfört med veckan innan, rapporterar Aftonbladet.

Söderberg har sin teori om vad den skenande smittspridningen beror på.

– I grunden handlar det om att många agerar som om pandemin vore över, framhäver han till tidningen.

Ovaccinerade överrepresenterade

En grupp är särskilt överrepresenterade bland de som får vård. 

– Det är en tydlig överrepresentation av personer som är ovaccinerade som behöver sjukhusvård. Vaccinet skyddar bra mot allvarlig sjukdom så det är inte överraskande, framhåller Söderberg som också säger att utvecklingen “helt klart är ett steg i fel riktning”. 

Foto: X. Cabrera

Text: Redaktionen