SVERIGE: Skola bombhotad

2022 11 29

En skola i Motala kommun har utrymts med omedelbar verkan.

Anledningen är att skolan enligt polisen mottagit ett bombhot, rapporterar Aftonbladet.

– Det var ett skriftligt hot och vi lämnar inte ut hur det har formulerats, det är ganska tidigt i utredningen, säger Monica Bergström, presstalesperson hos polisen i region Syd.

Polisen uppger dock att hotet ska ha framförts i skrift. Myndigheten finns nu på plats och samarbetar med kommunen i ärendet.

Evakuerades direkt

Alla elever evakuerades omedelbart  när larmet inkom och polisen ska nu söka igenom samtliga lokaler i skolan.

Skolan har utrymts genom ett brandlarm och ingen person har kommit till skada, försäkrar polisen på sin hemsida.

Grovt olaga hot

Med anledning av händelsen har nu polisen inlett en förundersökning om olaga hot alternativt grovt olaga hot.

Polisen kan dock in i detalj när det gäller hur hotet har framställts.

Som alltid i förundersökningar gäller förundersökningssekretess och i det här fallet innebär det att polisen inte lämnar några uppgifter om hur hotet har framförts eller hur det är formulerat, framhåller myndigheten.

Kommunen bekräftar

Skolan det rör sig om är Mariebergsskolan, bekräftar Motala kommun i ett pressmeddelande på morgonen.

– Bildningsförvaltningen har tagit beslut om att skicka hem samtliga elever i årskurs F-6 samt årskurs 9. Även vårdnadshavare på förskolan ombeds att hämta sin barn om möjligt. Grundsärskolans elever har redan hämtats av vårdnadshavare, framhäver kommunen.

Elevhälsan står redo

Kommunen försäkrar också att elevhälsan finns tillgänglig efter den dramatiska förmiddagen på skolan.

– Under onsdagen kommer elevhälsan och företagshälsovården att vara redo att vid behov stötta och möta eventuell oro från barn, elever och personal.

Text: Redaktionen