Skatteverket bekräftar – plötslig smäll för många hushåll

2023 06 21

– Jag har full förståelse för att det här kan kännas orättvist eller konstigt.

Det säger Skatteverkets Pia Kjell till SVT Nyheter.

Kommentaren riktar sig till ett stort antal hushåll i Sverige som plötsligt står inför drastiskt ökade kostnader.

Ny tolkning

Samtliga hushåll som ingår i så kallade samfällighetsföreningar kan räkna med tusentals kronor i ökade kostnader, rapporterar SVT.

Anledningen till detta är att Skatteverket beslutat att göra samfällighetsföreningar momspliktiga.

– Framför allt påverkas investeringar i samfälligheter före 2018, uppger tv-kanalen.

Skatteverkets nya tolkning innebär att de som betalat moms på investeringar även måste betala moms på medlemmarnas betalning.

Oväntade och plötsliga utgifter för flera samfälligheter.

– Nu får vi i praktiken betala moms på samma belopp en gång till, säger Thomas Kvist, ordförande i Varaslättens VA-samfällighet, till SVT.

”Orimliga konsekvenser”

Jonathan Lindgren är samhällspolitisk expert på Villaägarnas riksförbund.

Han beskriver ett utbrett problem.

–  Det är flera som hör av sig till vår rådgivningsavdelning och berättar om orimliga konsekvenser, säger Jonathan Lindgren till SVT.

Flera samhällsföreningar har även valt att ta frågan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Svarar på kritiken

Skatteverket har svarat på kritiken.

Myndigheten uppger att beslutet fattats utifrån EU-praxis. Det skulle strida mot EU:s regler att hålla samfällighetsföreningar utanför momssystemet, enligt Skatteverket.

Vidare framhåller myndigheten att den som är momspliktig kan kvitta momsen.

Men när det handlar om en enda stor investering har samfälligheter få andra utgifter utöver själva lånet, och kan därför inte dra nytta av Skatteverkets uppmaning.

– Då blir det inget kvittande, utan man har bara en väldigt stor utgift som blir större, säger Jonathan Lindgren till SVT.

Fakta samfällighetsförening

- En samfällighet är ett mark- eller vattenområde, utrymme eller fiskeområde som tillhör flera fastigheter gemensamt. Andra typer av samfälligheter finns också. Några exempel är anläggningssamfällighet, vägsamfällighet och markavvattningssamfällighet.

- En samfällighetsförening har ett organisationsnummer och är en juridisk person vilket innebär att "samfällighetsförening kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar." Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

- I dag finns det enligt Lantmäteriet 45 000 samfällighetsföreningar i Sverige.

-  Antalet fastigheter som ingår i en eller flera samfälligheter är över 1,1 miljoner.

Källor: Lantmäteriet resp Samfälligheter.se

Foto: P. Kapischka

Text: Redaktionen