Skatteverket anmäls

2023 09 05

Skatteverket har gjort ett allvarligt misstag.

Över 7 700 personnummer har röjts efter att en handläggare på myndigheten stått för en fadäs.

Handläggaren vid Skatteverket i Malmö råkade mejla en bilaga fel, vilket resulterade i att tusentals personnummer röjdes.

Nu anmäls händelsen till integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Det rapporterar SR Ekot på tisdagen.

Stora konsekvenser  

Enligt radiokanalen handlar det om ett allvarligt misstag.

– Konsekvenserna av missen skulle kunna vara potentiella identitetsstölder och bedrägerier, står det i anmälan som SR tagit del av.

Slutet av sommaren

Incidenten skedde i slutet av augusti.

I anmälan uppger Skatteverket att den ”mänskliga faktor” låg bakom felet.

Skyldiga att anmäla

IMY kommer nu att granska den inskickade anmälan.

Alla organisationer är skyldiga att anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till myndigheten.

– En anmälan ska göras  om det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför risk för fysiska personers fri- och rättigheter, framhåller IMY på sin hemsida.

Företag och myndigheter är skyldiga att  anmäla en personuppgiftsincident inom 72 timmar från upptäckt.

Det är möjligt att lämna kompletterande uppgifter inom fyra veckor. 

Försäkringsjätte fick betala 35 miljoner

Förra veckan utfärdade IMY en administrativ sanktionsavgift på 35 miljoner kronor mot försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Detta efter att uppgifter om 650 000 av bolagets kunder har varit åtkomliga genom internet.

I flera fall har det rört sig om känsliga personuppgifter.

–  Handlingarna som har varit åtkomliga för obehöriga har i vissa fall innehållit känsliga personuppgifter, bland annat uppgifter om hälsa som dessutom har haft en hög detaljnivå, skriver IMY i ett pressmeddelande.

Det har exempelvis gått att utläsa hur ett hälsoproblem uppkommit eller detaljer kring ett hälsotillstånd. 

– Sammantaget har den stora mängden personuppgifter gjort det möjligt att skapa en tydlig bild av en persons privata förhållanden, förklarar Evelin Palmér, jurist på IMY.

Foto: Skatteverket 

Text: Redaktionen