SVERIGE: Skärpt säkerhet i flera hamnar

2022 05 23

På grund av kriget i Ukraina och Sveriges ansökan till Nato skärps säkerheten i fyra av Sveriges sex största hamnar.

En av de hamnar som trappar upp sin säkerhet är Göteborgs hamn, som också är den största hamnen i hela Norden, rapporterar SVT.

– Vi är väldigt observanta på Ukrainasituationen och det som målas upp som en hotbild nu när Sverige har skrivit på en Nato-ansökan, säger Thomas Fransson, hamnskyddschef i Göteborgs hamn, till kanalen.

“Är mer observanta”

Anledningen till den förhöjda säkerheten sker på grund av det förändrade säkerhetsläget i Europa i kombination med att fortsätta möjliggöra svensk handel och samhällsservice som normalt.

– Vi har en krisledning igång och är mer observanta, säger Thomas Fransson.

Tagit egna initiativ

Det är Polisen och Transportstyrelsen som avgör vilken nivå skyddet ska ligga på i hamnarna. Det finns tre skyddsnivåer, och för närvarande ligger skyddet på den lägsta av dem. 

Enligt SVT har dock fyra av Sveriges sex största hamnar uppgett att de tagit egna initiativ för att öka säkerheten i hamnarna.

Iakttagit märkligt beteende

Hamnarna har inte velat kommentera exakt vad som ingår i det konkreta säkerhetsarbetet. I Luleå och Göteborg uppger man dock att man noterat en ökning av riskobservationer sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig.

Det handlar då om att man iakttagit oväntade drönare, men också att hamnpersonalen observerat att personer befunnit sig på särskilda platser och uppehållit sig på ett sätt som avviker från det normala.

Ökade cyberhot

I torsdags höll Försvarsmakten en presskonferens där myndighetens insatschef Michael Claesson uttalade sig om att man ser en risk för ett ökat hot från Ryssland. Hoten kanaliseras via cyberattacker och verbala hot, förklarade Michael Claesson.

– Det går att använda sårbarheter i vårt samhälle genom mediekanaler, säger han enligt Sveriges Radio.

Förväntad rysk närvaro

Sverige bör också förvänta sig en ökad rysk närvaro i Östersjöområdet var beskedet från Försvarsmakten, sedan beslutet om att gå med i Nato.

– Det är en kortsiktig risk för att på sikt kunna uppnå en sammanhållen och långsiktig säkerhet, sade Michael Claesson på Försvarsmaktens pressträff.

Foto: G. Nilsson

Text: Redaktionen