JUST NU: Skarp varning – pekar ut julskinkan

2022 12 16

Nitrit, en tillsatts som bland annat finns i julskinkan, kan leda till cancer.

Den slutsatsen har EU:s livsmedelsmyndighet EFSA kommit fram till i en ny rapport, uppger SVT Nyheter.

Ämnet är en större hälsofara än vad man tidigare trott.

EFSA har fastslagit att alla åldersgrupper får i sig ohälsosamma mängder av nitrit. Ämnet omvandlas i kroppen till nitrosaminer, vilket i vissa fall kan orsaka cancer.

–  Slutsatserna från vår utvärdering är oroande. Det är inte bara en forskningsfråga, utan användningen av nitrit måste minska i charkuteriprodukter, säger Bernard Uhl, chef för EFSA, enligt SVT.

Här finns nitrit och nitrat

Nitrat och nitrit är kvävehaltiga ämnen som finns naturligt i miljön och i vår mat. Ämnena används dessutom som livsmedelstillsatser i vissa livsmedel.

  • Nitrat finns bland annat naturligt i gröna bladväxter som till exempel spenat, sallad och ruccola. Nitrit finns också naturligt i grönsaker, men i mycket mindre mängder än nitrat.
  • Nitrat och nitrit kan finnas i dricksvatten från egen brunn.
  • Nitrat och nitrit kan även finnas i de livsmedel där tillsatserna är godkända, till exempel i charkprodukter.

Skärper gränsvärdena

Efter rapporten planerar EU att skärpa gränsvärdena för hur mycket nitrit som får förekomma i livsmedel.

I Sverige har Livsmedelsverket fått i uppgift att undersöka hur mycket av ämnet som svenskar får i sig.

– Den här rapporten bekräftar att det är önskvärt att vi får i oss mindre nitrosaminer och ökar den säkerhetsmarginal som man vill ha till de nivåer som kan orsaka ohälsa. Ju mindre vi får i oss av dessa ämnen desto bättre är det, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket, till SVT.

Toxikologen rekommenderar nuvarande kostråd som säger att man inte bör äta mer än 500 gram rött kött eller chark i veckan.

Hon understryker dock att personer som ökar sin konsumtion under julen inte nödvändigtvis behöver vara oroliga.

– Nej, det behöver man inte. Vid jul äter vi av tradition mycket skinka och annat kött. Men hälsoriskerna ökar inte bara för att man äter julskinka några veckor om året. Om man däremot vet med sig att man äter mycket rött kött och chark under hela året tycker jag att man både för hälsans och miljöns skull kan försöka vrida om till lite mer vegetarisk kost, säger Emma Halldin Ankarberg till SVT Nyheter.

Fakta hälsorisker med nitrat och nitrit

- Nitrat och nitrit kan vara skadliga om du får i dig för mycket av ämnena.

- Det är främst nitrit som är skadligt, men eftersom en del av nitratet omvandlas till nitrit i kroppen är det ändå viktigt att hålla koll på nitratintaget.

- Nitrit kan ge upphov till sjukdomen methemoglobinemi. Sjukdomen innebär att förmågan att transportera syre i blodet försämras. Små barn är speciellt känsliga. Tillståndet är akut och kan bli allvarligt vid höga nitritdoser.

- Enligt EFSA nya slutsats kan nitrit och nitrat omvandlas i kroppen till nitrosaminer vilka i vissa fall kan orsaka cancer.

Källa: Livsmedelsverket respektive EFSA

Foto: Petr Kratochvil

Text: Redaktionen