Skarp uppmaning till bensinmackar: ”Var uppmärksamma”

2023 10 26

Trots att två månader återstår av året har det redan skett rekordmånga sprängdåd i Sverige under 2023. 

Samtidigt har polisen nått stora framgångar i det förebyggande arbetet.

Explosiva varor beslagtas som aldrig förr.

– Bara i oktober har vi tagit hundratals kilo sprängämnen i beslag som var tänkt att användas i kriminella miljöer. Beslagen är av mycket större volymer än det som använts, mer än dubbelt så mycket som explosionerna, säger Malin Nygren, chef för nationellt bombdatacenter, till DN.

I takt med att de kriminellas lager sinar räknar polisen med att sprängningarna kommer att minska.

Myndigheten tror dock inte att gängens attentat kommer att upphöra.

De kommer endast att ske i en annan form – anlagda bränder.

På senare tid har det inträffat en rad brandattentat  som misstänks ha koppling till den pågående våldsvågen i Sverige.

– Man hittar nya metoder för att uppnå samma effekt. I detta fall brännbar vätska i stället för att spränga, säger Malin Nygren till DN.

Uppmanar bensinmackar

Hanna Paradis är kommenderingschef för den nationella polisoperationen Frigg.

Hon berättar att polisen har gått ut med en uppmaning till bensinmackar i områden där bränderna har ökat. 

Mackarna uppmanas att kontakta polisen om de noterar avvikande beteende.

–  Om man till exempel ser en ung person som tankar bensin i petflaskor så vill vi gärna få reda på det, säger Hanna Paradis till Aftonbladet.

Fokus på våldsbrotten och ekonomin

Polisoperation Frigg är en samordnad nationell operation mot det grova våldet och den organiserade brottsligheten.

– Vi arbetar på flera olika nivåer samtidigt. En viktig del är naturligtvis att få stopp på våldsbrotten. Men vi har också mycket fokus på den kriminella ekonomin. Pengarna är en stark drivkraft i den här världen, berättar Hanna Paradis för Aftonbladet.

Inom insatsen arbetar även polisen inriktat mot personer som har en stark påverkan på brottsligheten, det vill säga aktörer högre upp hierarkin som ger order om sprängdåd och skjutningar.

– Vi arbetar med full kraft i alla polisregioner för att lagföra dessa individer, genom att använda alla metoder vi har tillgång till, vi arbetar också parallellt med att komma åt deras ekonomi, då brottsvinsterna ofta är drivande i konflikterna, säger Hampus Nygårds, biträdande chef Noa.

Foto: Circle K

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen