Skandal skakar Moderaterna – Småbarnsförälder stryks från riksdagslista

2021 10 25

– Pinsamt och skandalöst av Moderaterna!

Moderaternas nomineringsgrupp till partiets riksdagslista i Kalmar län får nu hård kritik efter att småbarnspappan Carl-Wiktor Svensson enligt uppgifter från flera håll stryks från nomineringen – eftersom han är småbarnspappa.

Han är känd som ”glesbygdsmoderaten” som fick 761 riksdagskryss i förra valet och är dessutom den av kandidaterna som sannolikt har störst chans att komma in i riksdagen för M i Kalmar län. Länets nuvarande M-riksdagsledamot Jan R Andersson ställer inte upp för omval och ingen av de andra kandidaterna på nuvarande nomineringslistan fick lika många kryss som Svensson i valet 2018. De flesta övriga på M-listan är dessutom relativt okända i länet.

Tredjenamn 2018

Han stod som tredjenamn på riksdagslistan 2018 och kandiderar även till valet 2022. Första- och andranamnet från 2018 kandiderar inte igen. Enligt uppgifter till bland annat Smålands största dagstidning Barometern-OT fanns Carl-Wiktor Svensson med i nomineringsprocessen fram till nomineringsgruppens sista möte då man valde att stryka bort honom helt på grund av att han är ensamstående småbarnspappa.

Hård kritik

– Ja den enda motiveringen som jag har fått är att jag är småbarnsförälder, säger Carl-Wiktor Svensson.

Det hela har skapat upprörda känslor i Kalmar län.

– Man häpnar att det år 2021 förs fram ett sådant argument då det borde förväntas i ett modernt samhälle att det inte ska spela någon roll ur ett jämställdhets- och diskrimineringsperspektiv hur gamla barnen är. Är det detta Moderata värderingar inför valet 2022? Vilka politiker vill i så fall stå på en sådan lista och vem vill rösta på densamma? Pinsamt och skandalöst, säger en källa till Barometern.

Ordföranden duckar frågan

Carl Dahlin är ordförande i nomineringsgruppen men vill inte prata om det hela.

– Vi kommenterar inte de som inte står på listan, säger Carl Dahlin till Barometern-OT.

Hoppar av i protest

I protest mot M-nomineringsgruppens strykning av småbarnspappan har nu kandidater hoppat av listan.

Carl-Wiktor Svensson är besviken utifrån ett demokratiskt perspektiv.

#Kandiderade du till riksdagen?

– Ja, Jag har varit en del av rekryterings- och nomineringsprocessen för Moderaterna i Kalmar län senaste året. Enligt nomineringskommittén var jag länge föreslagen som en toppkandidat till riksdagen.

#Varför får du då inte ens stå med på listan?

– Motiveringen jag fått är att man vill spara mig till efter småbarnsåren och att man av respekt för mig valde att helt plocka bort mig som valbar kandidat från riksdagslistan eftersom jag då skulle kunna säga att jag inte kandiderade.

#Vad anser du om detta?

– Jag har full respekt för nomineringskommitténs arbete, och det är många kompetenta och samhällsintresserade kandidater som vaskats fram. Men att neka mig valbar på listan med motiveringen att jag är småbarnsförälder tycker jag vare sig är demokratiskt eller representativt för Moderaterna.

Carl-Wiktor Svensson har talat med flera nuvarande riksdagsledamöter som är småbarnsföräldrar som berättar att det går bra att kombinera föräldraskapet med jobbet som riksdagsledamot.

ANALYS

Mycket pekar på att Moderaternas nomineringsgrupp med ordförande Carl Dahlin i spetsen strukit Carl-Wiktor Svensson på grund av att han är småbarnsförälder.

Om detta stämmer – vilket Dahlin själv inte förnekar – torde Moderaterna vinna på att snarast ändra beslutet och dessutom borde nomineringsgruppen på allvar fundera igenom sitt arbete. Samtidigt är kommittén sparsam i sina svar vilket gör att det är svårt att veta om de har andra motiv.

Att i Sverige år 2021 stryka folk från riksdagslistor för att de är småbarnsföräldrar är häpnadsväckande och otidsenligt. Det är tvärtom viktigt att ha personer i riksdagen som representerar alla delar av samhället varav småbarnsföräldrar givetvis är en viktig grupp.

Riskerar att skada Moderaterna

Detta riskerar att skada partiet inför valet 2022 i Kalmar län. Moderaterna i Kalmar län har inte provval för fastställande av riksdagslistan utan den sammanställs av en nomineringskommitté och man kan inte lägga till kandidater i efterhand.

De kandidater som finns kvar på listan ska i slutet av november presentera sig för nomineringsstämman där ombud från länet därefter röstar.

Foto: Carl- Wiktor Svensson

[yop_poll id="807"]

Nya siffror: “Sveriges sämsta bank” för lån och sparande

2023 12 05

Förtroendet för bankerna bland svenska kunder störtdyker.

Kundnöjdheten när det gäller lån och sparande fullkomligt rasar.

Det står klart när Svenskt Kvalitetsindex sammanställt sin studie om kundernas upplevelser av sina banker under oktober och november månad.

Ränteförändringar, inflation och ekonomisk osäkerhet bedöms vara faktorerna bakom raset.

– Det är klart att omvärldsfaktorer har en påverkan på kundupplevelsen i de här studierna, säger Johan Palmer, vd på Svenskt Kvalitetsindex, i ett pressutskick.

Servicefrågan viktig

Raset är som störst i frågan om fastighetslån – som går från ett nöjdhetsindex på 72,3 till 68,7.

Men även inom bolån, privatlån och sparande går siffrorna spikrakt nedåt.

– Vi ser att servicefrågor för branschen i stort nu har en mycket större inverkan på hur nöjda kunderna är än tidigare, säger Johan Palmer.

Bäst i klassen

Bäst i klassen inom privatlån är Länsförsäkringar Bank.

Även SBAB och Avanza utmärker sig positivt när det gäller bolån respektive sparande.

– Vi är otroligt stolta över att ännu en gång ha Sveriges nöjdaste kunder för både bolån och fastighetslån, säger Mikael Inglander, vd på SBAB, i en kommentar på bankens hemsida.

– Det här året har varit tufft för många hushåll och företag med hög inflation och kraftiga räntehöjningar. I dessa oroliga är det särskilt viktigt att vara tillgänglig, ge goda råd och bra service. Det tror jag har varit en stark bidragande faktor till det fina betyg som våra kunder ger oss, säger Mikael Inglander, VD på SBAB.

Sämst i klassen

Lika bra har det inte gått för alla banker.

Swedbank, Sveriges största privatbank med 3,7 miljoner kunder, hamnar i botten när det gäller bolån, privatlån samt sparande.

Enligt indexet pekar siffrorna på att kunderna är så missnöjda att banken har svårt att behålla dem.

– När vi ställer frågor om vad som är viktigt vid val av aktör så ser vi att faktorer som image och att en aktör varit med länge i branschen kommer högre upp på listan över viktiga attribut, säger Johan Palmer.

Samtliga listor

Här är Sveriges bästa banker för lån och sparande baserat på privatkunders kundnöjdhet i oktober och november.

Kundnöjdheten mäts på en skala mellan 0 och 100. Betyg under 60 i kundnöjdhet bedöms generellt som underkänt och tecken på att företaget har svårt att behålla kunder.

Betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

Fastighetslån

 1. SBAB (73,5)
 2. Handelsbanken (70,8)
 3. SEB (69,5)
 4. Nordea (69,1)
 5. Branschen (68,7)
 6. Swedbank (65,6)
 7. Övriga 63,9

Bolån

 1. SBAB (73,8)
 2. Länsförsäkringar Bank (73,1)
 3. Skandia (71,2)
 4. Övriga (71,0)
 5. Handelsbanken (65,7)
 6. Branschen (65,5)
 7. ICA Banken (65,3)
 8. SEB (64,7)
 9. Nordea (62,4)
 10. Danske bank (61,2)
 11. Swedbank (57,5)

Privatlån 

 1. Länsförsäkringar Bank (77,1)
 2. Lån & Spar bank (71,2)
 3. Handelsbanken (67,9)
 4. ICA Banken (67,7)
 5. Övriga (64,2)
 6. SEB (64,2)
 7. Branschen (64,1)
 8. Nordea (59,9)
 9. Swedbank (58,4)

Sparande

 1. Avanza (74,6)
 2. Skandia (73,1)
 3. Nordnet (73,1)
 4. Länsförsäkringar Bank (72,4)
 5. Handelsbanken (71,0)
 6. Branschen (67,0)
 7. Övriga (65,8)
 8. Nordea (64,8)
 9. SEB (61,9)
 10. Swedbank (58,0)

Källa. Svenskt Kvalitetsindex

Foto: A. Wischnewsky

Text: Redaktionen


Stort larm från Svenska kraftnät – dåliga nyheter för hushållen

2023 12 04

Svenska kraftnät planerar för en omfattande utbyggnad av stamnätet under den kommande tioårsperioden. 

Men satsningen kommer inte att räcka.

Ska Sverige klara den gröna omställningen och elektrifieringen behövs mer elproduktion.

Det fastslår Svenska kraftnät i sin Nätutvecklingsplan 2024-2033, som redovisar både pågående anläggningsinvesteringsprojekt och aktuella behovsutredningar.

– Ska vi klara omställningen och elektrifieringen i den takt som industrin planerar för räcker inte detta. Då behövs årligen ett produktionstillskott motsvarande elförbrukningen i Stockholm från nu fram till 2045 för att täcka kommande förbrukningsökning samt för att ersätta befintlig produktion som går ur tiden.

Det konstaterar Daniel Gustafsson, avdelningschef för kraftsystem på Svenska kraftnät.

Pekar ut riskområde

Svenska kraftnäts rapport visar att det kommer att investeras i 1 500 kilometer nya kraftledningar och ett trettiotal nya transformator- och kopplingsstationer den kommande tioårsperioden.

Därtill ska 2 500 ledningar och 100 stationer rustas upp.

Daniel Gustafsson slutsats är tydlig.

Det kommer inte att räcka om  Sverige ska klara elektrifieringen och säkerställa en god leveranssäkerhet.

Södra Sverige kommer att få ta den stora smällen.

– Det vi ser framför oss om inte investeringarna i ny produktion skjuter fart är att norra Sverige går från att vara ett överskottsområde vad gäller el till ett underskottsområde. Och för södra Sverige som länge varit ett underskottsområde blir situationen ännu mer utmanande än i dag, säger Gustafsson.

Larmet: Tung smäll för hushållen

Nu går Svenska kraftnät ut med en skarp varning till Sveriges hushåll.

Elpriserna riskerar att skjuta i höjden om inte Sverige lyckas täcka det enorma framtida elbehovet.

Myndigheten varnar för ”väldigt höga elpriser” de närmaste tio åren.

– Det mest dramatiska är att vi ser en väldigt kraftig förbrukningsökning, som kommer som en effekt av den gröna omställningen. Det kommer leda till väldigt höga elpriser om vi inte har produktion på plats som kan matcha den här förbrukningen, säger Daniel Gustafsson till SR Ekot.

Flera faktorer

Svenska kraftnäts kraftsystemschef pekar ut flera anledningar till den dystra prognosen:

- Kommunpolitiker säger ofta nej till nya byggtillstånd för landbaserad vindkraft.

-  Kostnader för havsbaserad vindkraft har ökat kraftigt. Flera stora projekt har pausats i Europa.

- Regeringens kärnkraftssatsning kommer att dröja. Utbyggnaden av kärnkraften väntas inte påverka elpriserna den närmaste tioårsperioden.

- Elbehoven i norr kommer att vara gigantiska de kommande tio åren. Stora industriprojekt kräver enorma satsningar och en omfattande upprustning av stamnätet.

Foto: D. MacKay 

Text: Redaktionen