JUST NU: – Ska bemötas kraftfullt

2022 09 28

Febrilt arbete hos svenska regeringen och svenska myndigheter.

Den svenska regeringen höll med anledning av det misstänkta sabotaget på gasledningarna Nord Stream 1 och 2 en presskonferens på onsdagskvällen.  

Statsminister Magdalena Andersson poängterade än en gång att det är oklart vem som orsakat skadorna på gasledningarna i Östersjön, men att regeringen och myndigheterna “jobbar under högtryck” för att bringa klarhet i vem som är ansvarig och att det kommer att “bemötas kraftfullt.” 

Inget pojkstreck 

Det är inte ett pojkstreck om man säger så, sa hon och underströk att det krävs stor sprängkraft för att orsaka sådan skada. 

Vidare påpekade hon: 

– Det är inte ett direkt angrepp mot Sverige. Men de här detonationerna måste ses i ljuset av det säkerhetspolitiska läget. 

Möten med Säpo och Försvarsmakten 

Det har jobbats febrilt under dagen. Statsministern har deltagit i ett möte med Sveriges säkerhetspolitiska råd. Där deltog bland flera, Säpo, Försvarsmakten och Must. 

Vidare har den svenska regeringen haft informationsutbyte med flera europeiska länder. 

Många har erbjudit sin hjälp om det skulle behövas, poängterade utrikesminister Ann Linde. 

På plats vid de skadade gasledningarna finns Kustbevakningens kombinationsfartyg. Personal på det observerar utsläppet.  

Ombord finns både dykare och en ubåt som kan användas vid behov, säger Johan Norrman, chef för Kustbevakningens operativa avdelning. 

Kan jobba i kontaminerad miljö 

Han tillägger: 

Fartyget är gjort för att kunna agera i en kontaminerad miljö. 

Förutom fartyg används också flyg för att skanna av området efter eventuella ytterligare läckor. 

Utrikesminister Ann Linde fick frågan i vilken utsträckning händelsen på Östersjön påverkar Sveriges säkerhetspolitiska läge. Ministern menade att det redan var påverkat på grund av ryssarnas invasion i Ukraina. 

Bidrar till säkerhetspolitisk oro 

Varpå hon tillade: 

– Men det här bidrar till oron, säger hon. 

Foto: Arkivfoto

Text: Redaktionen