JUST NU: Sjukhus upp i stabsläge på grund av covid-19

2022 07 19

Ökat tryck bland coronapatienter och personal som sjukskrivs.

Det är några konsekvenser av den stegrande smittspridningen av covid-19, vilket det har rapporterats flitigt om både i Sverige och i Europa de senaste veckorna.

I Stockholmsregionen är trycket extra hårt och nu tvingas Norrtälje sjukhus upp i stabsläge, rapporterar Aftonbladet.

Semestertider komplicerar

Att det är semestertider gör sjukhuset extra utsatt när personal smittas och inte kan gå till jobbet.

– Allt detta sammanfaller under sommarperioden, som alltid innebär högt tryck på vården i Norrtälje kommun, säger Sune Forsberg, tillförordnad chefsläkare, i ett pressmeddelande.

Operationer skjuts upp

När sjukhuset går upp i stabsläge innebär det bland annat att de operationer som inte är av akut karaktär skjuts upp.

Flera medarbetare har också avbrutit sina semestrar för att rycka in i det allt mer ansträngda läget, uppger Norrtälje sjukhus.

“Marginalerna är små”

Regionens chefsläkare, Elda Sparrelid, utvecklar hur illa situationen egentligen har blivit. 

– Läget är så ansträngt att vi  i dag har haft ett extra chefläkarmöte för att säkerställa att vi använder hela sjukvårdssystemets alla resurser så effektivt som möjligt. När marginalerna är så små är samverkan mellan våra vårdgivare och olika vårdformer särskilt viktigt, säger hon i ett uttalande enligt Dagens Nyheter.

Kan beordra in personal

I och med att Norrtälje sjukhus går upp i stabsläge ges också möjlighet att fördela om resurser.

Man kan till exempel beordra personal att dyka upp på arbetet.

Det senare har dock än så länge inte varit nödvändigt, eftersom flera medarbetare alltså kommit tillbaka frivilligt från sin semester.

43 fler vårdas än förra veckan

Totalt vårdas 217 patienter med covid-19 på Stockholmsregionens sjukhus, vilket är 43 fler än förra veckan.

Det är dock fortsatt låga nivåer på intensivvårdsavdelningen.

Enligt DN vårdades fyra personer på IVA i Stockholm idag, en ökning med en person jämfört med tisdagen förra veckan.

Foto: Mulyadi

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen