– SD:s förslag gynnar de som aldrig arbetat i Sverige

2021 11 09

SD:s nya pensionsförslag gynnar de som aldrig har arbetat i Sverige och det är orättvist mot alla som slitit ett helt yrkesliv.

Det anser Skattebetalarnas förening som framhåller att SD:s förslag gör att de som jobbar i dag får ta kostnaden för de som inte har arbetat överhuvudtaget i Sverige.

Inte rimligt

– Det är inte en rimlig ordning om man vill värna ett respektavstånd mellan de som kämpat och slitit ett helt yrkesliv och de som aldrig arbetat i Sverige, framför Skattebetalarnas VD Christian Ekström och chefekonom Erik Bengtzboe till DN.

Skattebetalarna kritiserar att SD vill förändra avgiften till den allmänna pensionen vilket leder till en högre indexering som får bekostas av de som arbetar i dag.

Orättvist mot kommande pensionärer

– Det gör systemet orättvist mot kommande pensionärer. Notan landar hos alla skattebetalare som arbetar. Men SD finansierar delvis även förslaget genom att teckna in intäkter från pensionsinbetalningar från medel- och höginkomsttagare som ska slussas till de med lägre pensioner. Den som tjänar mer än 45 000 kronor i månaden ska alltså betala in som vanligt till pensionssystemet på sin lön, men inte få ta del av ytterligare rätt till pension, understryker Ekström och Bengtzboe.

Till de som inte arbetat

Skattebetalarna anser även att SD-förslaget leder till mer pengar till de som inte arbetat.

– Utöver det föreslår SD att garantipensionen och bidrag ska följa med övriga pensioner upp. Det handlar om 9 miljarder kronor i höjda bidrag. Bidrag som till stor del går till människor som arbetat väldigt lite eller inte alls, åtminstone i Sverige. Det innebär också att skillnaden mellan att ha arbetat ett helt yrkesliv och att aldrig ha haft en pensionsgrundande inkomst blir liten. Det kan knappast anses rättvist att pensionen i mycket liten utsträckning baseras på dina egna insatser.

SD bör sänka skatten istället

Skattebetalarna anser att SD ska tänka om och göra en annan satsning istället.
– Det vore mycket bättre att skilja på intjänad pension och bidrag, och sänka skatten på den egenintjänade pensionen, menar Ekström och Bengtzboe.

Foto: Jimmie Åkesson, FB

[yop_poll id="708"]

Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen