JUST NU: SD svarar på klimatkritiken

2023 03 30

Klimatpolitiska rådet har riktat hård kritik mot regeringens klimatpolitik.

Regeringen gör inte tillräckligt när det kommer till klimatpolitiken.

Det fastställer Klimatpolitiska rådet i en rapport som ställer sig kritisk till regeringens förda politik.

Nu svarar samarbetspartiet Sverigedemokraterna på de hårda orden, rapporterar SVT.

– Jag tänker att det inte är någon stor dramatik i det här. Inte så bekymrande, eftersom jag vet att vi på lång sikt kommer att fasa ut fossila drivmedel från transportsektorn. Vi kommer att ha en övergång till eldrift så vi kommer att se kraftigt minskade utsläpp framöver, säger partiets klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen.

Flera orsaker

Rapporten, som släpptes under onsdagen, framhåller att regeringens åtgärder är otillräckliga.

Bland annat tas transportsektorn upp, där elbilsbonusen övergetts samtidigt som det finns planer på att minska inblandningen av biobränslen i svensk bensin och diesel.

Martin Kinnunen understryker att det finns problem med rapporten, däribland att kostnadseffektiviteten inte utretts.

– Där blir utsläppen kanske 1 procent högre, men det hade varit en kostnad på kanske 100 miljarder kronor till 2030, säger han angående elbilsbonusen.

“Förlorat styrfarten”

Klimatrådet menar att Sverige förlorat styrfarten gällande klimatfrågan.

Rapporten belyser att klimatmålen inte kommer att nås med den politik som regeringen för.

– De insatser som regeringen beslutat om, för att till exempel öka koldioxidupptaget i skog och mark eller stimulera klimatinvesteringar i andra länder, kommer inte att kompensera för uteblivna stora utsläppsminskningar i Sverige till år 2030, förklarar rådet.

Behöver accelerera

De framhåller att klimatomställningen behöver accelerera och menar att det vore “anmärkningsvärt och allvarligt” om utvecklingen går i motsatt riktning.

Enligt rådet skulle det innebära att Sveriges nationella politik leder till ökade utsläpp av växthusgaser för första gången på två decennier.

Flera rekommendationer

Regeringen uppmanas nu agera för att säkerställa att utvecklingen går åt rätt håll.

Bland annat genom att stärka målbilden och styrmedlen inom flera områden.

Foto: I. Stainless

Text: Redaktionen