JUST NU: SD stödjer Socialdemokraterna

2022 02 02

SD ställer sig bakom regeringens förslag om stöd till hushåll med höga elräkningar

SR uppger ikväll att Sverigedemokraterna kommer släppa igenom regeringens förslag om kompensation till hushållen för de höga elpriserna. Förslaget går ut på att alla hushåll som förbrukat minst 700 kilowattimmar ska kompenseras för de höga elpriserna.

Stödjer inte Moderaternas förslag

Att Sverigedemokraterna väljer att stödja Socialdemokraternas förslag innebär i praktiken att det kommer gå igenom istället för Moderaternas. Sverigedemokraterna motiverar beslutet med att detta förslag är mindre dåligt än Moderaternas.

– Många av hushållen har förmodligen börjat räkna med de här pengarna redan och skulle vi säga nej till regeringen och det sedan visar sig att det andra förslaget inte är framkomligt så får ju hushållen noll, säger Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson för SD till DN.

Moderaternas förslag

När elpriserna började springa iväg var Moderaterna snabba med att kräva att elskatten skulle sänkas för hela landet. De föreslog även att elskatten tillfälligt skulle stoppas i januari och februari.

Föredrar att jobba med elskatten 

SD föreslog förra året att man skulle sänka elskatten för södra Sverige, ett förslag som ingen nappade på.

– Vi tycker i grund och botten att elskatten är ett bättre instrument att jobba med. Att de andra partierna sa nej till vårt förslag i oktober har försatt oss i en situation där vi nu retroaktivt inte kan återbetala elskatter, det tar tid att få ett godkännande från EU-kommissionen, säger Mattias Bäckström Johansson, energi- och näringspolitisk talesperson för SD till DI.

Förändringar i förslaget 

Sjöstedt berättar att de eventuellt kommer vilja förändra förslaget när det når riksdagen. Han menar att det omfattar inte tillräckligt många hushåll i nuläget.

– Vi vill ju hjälpa hushållen, säger Oscar Sjöstedt (SD) till DN.

Vill sänka elskatten 

I framtiden planerar  Sverigedemokraterna att sänka elskatten om de får chansen. Skattesänkningen skulle ligga på 9 öre per kilowattimme (kWh). Det motsvarar en skattesänkning på ungefär 25 procent. Sjöstedt menar att en sådan skattesänkning skulle kosta omkring 7 miljarder kronor.

Foto:  A Metelev

Text: Redaktionen