SD-ledamot anklagas för att sprida rysk desinformation i Sverige

2021 10 23

Sverigedemokraternas ledamot Roger Richthoff anklagas nu för att sprida rysk desinformation till svenska folket.

Detta rapporterar Expressen som uppger att Centerns Niels Paarup-Petersen riktar kraftig kritik mot SD-riksdagsledamoten Richthoff som sitter i Försvarsutskottet. Richthoff kallade bland annat vaccinet för en giftspruta vilket Centern reagerar starkt emot.

Rysk desinformationspropaganda

– Om det är någon som sprider gift så är det han som sprider gift i samhällskroppen genom den typen av vidareförmedling av desinformation, säger Paarup-Petersen till Expressen som uppger att Centerprofilen anser att Richthoff sprider rysk desinformationspropaganda.

Ryssland har ägnat sig åt att sprida desinformation och lögner om vaccinet i EU-länder för att skapa oro och splittring.

”Detta så kallade vaccin”

SD-ledamoten Roger Richthoff representerar Södermanland i riksdagen och har suttit i riksdagen i 6 år. Det var i en lokal Mariefredsgrupp på Facebook som han gick ut och bland annat påstod följande i en diskussion om vaccineringen av barn:

▪Kallar det av myndigheter godkända vaccinet för ”giftspruta”

▪Omnämner vaccinet som ”detta så kallade vaccin”

▪Skriver att ”nackdelarna med att ta vaccinet överstiger med råge den nytta det gör, framförallt för barn”

Sitter i Försvarsutskottet

Centern Niels Paarup-Petersen anser att Richthoff ägnar sig åt klassisk desinformationspropaganda.

– När man går ut och säger att vaccinet är ett gift så har man tagit steget från en öppen, faktabaserad debatt om vaccinets för- och nackdelar. Det är just det som är klassisk desinformationspropaganda. Han sitter i Försvarsutskottet och borde ha god kännedom om hur vissa länder försöker påverka våra stater, säger Paarup-Petersen till Expressen.

Något helt annat

Richthoff har förklarat att han bara ville spetsa till det lite för att få igång en debatt men media har rapporterat att han uttalat sig negativ om vaccinet även vid andra tillfällen, varnat andra för vaccinet samt sagt att han inte själv ska vaccinera sig.

Centerns Niels Paarup-Petersen betonar att det är viktigt med en forskningsdebatt men anser att Richthoff ägnar sig åt något helt annat.

Inga fakta bakom

– Han bidrar med att säga att vaccinet är ett gift in i kroppen. Det finns inga fakta som underbygger det. Det finns inga forskare som yttrat sig om att det här är ett gift. Han förstärker misstron till vaccinet. Om det är någon som sprider gift så är det han som sprider gift i samhällskroppen genom den typen av vidareförmedling av desinformation, säger Paarup-Petersen till Expressen.

Foto: N. Vorovbyev