SD kallar upp minister – väljer S-linje

2023 01 27

Sverigedemokraterna riktar skarp kritik mot regeringens besked om att lägga ner utredningen om karensavdragets framtid.

Sverigedemokraterna har under flera års tid föreslagit att den så kallade karensdagens ska tas bort för särskilda yrkesgrupper.

SD är oförstående till regeringens nya besked.

–  Regeringens beslut att lägga ned den utredning som skulle se över karensavdraget var okänt för oss och är ingenting som vi varit delaktiga i, säger Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, i ett pressmeddelande.

Kallar upp minister

SD väljer nu att kalla in äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) till ”berört utskott”.

– Vi kommer att titta närmare på hur vi kommer agera framgent, men i ett första skede avser vi kalla äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje till berört utskott för att få svar på varför man väljer att nedprioritera en så pass viktig fråga, säger Linda Lindberg.

Tillsattes av S

Karensutredningen tillsattes av den dåvarande S-regeringen i mars 2022.

Utredningens syfte var att se över karensavdraget och sjuklön.

– Syftet med översynen är att reglerna för karens och sjuklön ska få en utformning som bidrar till att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt och fördelningspolitiskt träffsäkert sätt samt motverkar riskerna för sjuknärvaro, framhöll S-regeringen i samband med att utredningen lanserades.

Karensavdraget ersatte i januari 2019 den så kallade karensdagen.

Avdraget innebär att en arbetsgivare kan dra av  20 procent av den sjuklön som den anställde skulle ha fått under en genomsnittlig arbetsvecka.

För den som arbetar lika många timmar varje dag, fem dagar i veckan, blir effekten densamma som när karensdagens gällde. Då fick den som sjukanmält sig inte lön den första dagen.

”Mycket kritiska”

Linda Lindberg förklarar att SD var mycket positiva till utredningen.

– Karensdagen utgör en stor börda för många särskilt utsatta yrkesgrupper inom bland annat vården, inte minst i dessa tider då många svenskar upplever en stor ekonomisk osäkerhet. Vi är därför mycket kritiska till att regeringen valt att fatta det här beslutet, säger hon. 

 

Foto: Riksdagen

Text: Redaktionen