Sätter ned foten – här är kriskraven Sverige inte klarar

2023 05 02

Sverige måste rycka upp sig när det kommer till landets beredskap att stå emot kris och krig.

För närvarande håller inte Sveriges förutsättningar för att hantera krissituationer. Det bedömer landets länsstyrelser enligt en stor undersökning av Sveriges Radio.

Specifikt gäller bristerna det svenska civilsamhället som för närvarande inte duger, givet att Sverige kommer att gå med i Nato.

– Vår mångåriga satsning på en hög krisberedskap mallar väldigt bra in i Natostrukturen, men det är också så att vi har mycket kvar att göra, säger Leif Gustavsson som är beredskapsdirektör på länsstyrelsen i Värmland.

Måste utöka lager

Leif Gustavsson lyfter framför allt de svenska försörjningssystemen som inte är så pass robusta som det egentligen behövs, till exempel när det gäller el och mat.

Flera andra behov lyfts också upp. Bland annat måste lagren av medicin, vårdmaterial och bränsle utökas. 

Man måste också se till att nödvändig information finns på fysiska papper vid händelse av att el eller digitala uppkopplingar slås it.

"Måste kunna verka i krig"

Ansvaret för ovanstående ligger på kommunerna.

Och de behöver mer resurser, konstaterar Jennie Berg på Länsstyrelsen Gävleborg.

– Det handlar om att vi behöver stärka kommunerna ännu mer för att de ska kunna verka i en kris eller ytterst i ett krig, säger hon till SR.

Större tillgänglighet och service

Sverige måste också bli bättre på att hjälpa militära transporter genom landet och ha bättre tillgänglighet och service för utländsk militär eller personal som besöker Sverige.

Det är bland annat detta man nu övar på under den stora övningen Aurora.

Och grundförutsättningarna bedöms ändå som goda, enligt Leif Gustavsson.

– Jag tror att vi kan bidra till Nato. Vi kommer inte bara in som den som behöver hjälp.

Utesluter inte Ukrainascenario

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lade förra året fram flera förslag för hur Sverige måste förbereda sig för krig.

Det gällde då i synnerhet civilförsvaret.

– Det går inte att utesluta att det som händer i Ukraina kan hända här, framhöll myndigheten i en rapport.

Återinföra civilplikt

Några av åtgärderna som MSB vill se är följande:

- Återinförd civilplikt

- Upprustning av skyddsrum

- Fler bränsledepåer

Läs hela artikeln här: MSB förbereder inför krig i Sverige – föreslår flera åtgärder

Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Text: Redaktionen