Säpo ger besked om terrorhotnivån

2023 02 01

Terrorhotnivån för Sverige förblir oförändrad.

Nivån är sedan tidigare förhöjd till en trea på en femgradig skala.

Men den förblir oförändrat – trots de senaste varningarna från regeringen och Myndigheten för psykologiskt försvar.

Terrorhotsnivån påverkas i regel inte av enskilda händelser. Bedömningen är långsiktigt.

– Man ska understryka att när det kommer till attentatshotet är det individers avsikt och förmåga vi bedömer. Det jobbar vi med hela tiden och vi arbetar intensivt och kontinuerligt för att skydda Sverige från den här typen av händelser, säger Fredrik Hultgren-Friberg, presstalesperson på Säpo, till SVT Nyheter.

Samtidigt betonar han att Säpo följer utvecklingen noga.

–  Säkerhetspolisen följer naturligtvis utvecklingen noga i vår omvärld. Vi kan konstatera att den situation som råder bedömer vi som problematisk och kan vara hotdrivande.

Varningen

Mikael Tofvesson, avdelningschef för operativa avdelningen på Myndigheten för psykologiskt försvar, varnade under tisdagskvällen för att utländska aktörer försöker sprida idén om att Sverige är ett legitimt mål för terroristdåd.  

Hotbilden mot Sverige är allvarligare än tidigare, underströk Tofvesson på en gemensam pressträff med statsminister Ulf Kristersson (M).

Fredrik Hultgren-Friberg konstaterar att Säpo delar Mikael Tofvessons bedömning.

– Vi vet från tidigare erfarenheter att individer i extremistmiljöerna påverkas av händelser i omvärlden och deras avsikt att begå attentat kan påverkas av den här typen av händelser, säger han till SVT Nyheter.

Säpos arbete mot terrorism och extremism

Så skriver Säpo:

- Terrorism och annan ideologiskt motiverad brottslighet syftar till att skada Sverige som stat, injaga fruktan i befolkningen och destabilisera demokratin.

- Denna typ av brottslighet utgör ett allvarligt hot mot den svenska samhällsordningen.

- En av Säkerhetspolisens främsta uppgifter är därför att motverka terrorism och våldsbejakande extremism.

- För Säkerhetspolisen är det ointressant huruvida en åsikt i sig är extrem eller radikal. Att få tycka vad man vill utgör kärnan i vår demokrati. Utifrån Säkerhetspolisens uppdrag är det i frågan om varför brottslighet begås som den ideologiska övertygelsen och därmed brottslingens orsaker blir relevanta.

- En persons avsikt och förmåga att begå brott är vad Säkerhetspolisen har till uppgift att bedöma och ingripa mot.

Foto: Säpo 

Text: Redaktionen