Säpo går ut med uppmaning till allmänheten

2023 08 17

Terrorhotnivån i Sverige höjs till en fyra på en femgradig skala.

Det bekräftar Säkerhetspolisens chef Charlotte von Essen på en pressträff.

– Hotbilden mot Sverige har successivt förändrats och attentatshotet från aktörer inom våldsbejakande islamism har under året ökat. Sverige har gått från att betraktas som ett legitimt mål för terrorattentat till att betraktas som ett prioriterat mål. Detta hot bedöms nu kvarstå under en längre tid och därför har jag beslutat att ändra terrorhotnivån, kommenterar Säpo-chefen.

Uppmaning till allmänheten

Under pressträffen går Säpo även ut med en uppmaning till allmänheten.

–  Allmänheten uppmanas att fortsätta leva på som vanligt, men vara uppmärksamma på vad myndigheterna lämnar för information, säger Charlotte von Essen.

Vidare betonar Säpo-chefen att det är extra viktigt att vara källkritisk när hotbilden mot Sverige har ökat.

En signal till samhällsaktörer

Det är ingen särskild händelse som föranlett höjningen.

Höjningen av terrorhotnivån ska enligt Säpo fungera som en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbeta med åtgärder för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

– Myndigheter och andra samhällsaktörer måste fortsätta vidta åtgärder för att förebygga och minska hotet för terrorattentat i Sverige och det är viktigt att det finns förutsättningar för uthållighet i det här arbetet. På så sätt skapar vi ett säkrare Sverige, säger Charlotte von Essen.

Fakta hotnivåskalan

- Terrorhotnivån grundar sig på strategiska bedömningar av aktörers avsikt och förmåga att begå terrorattentat mot Sverige. Den svenska hotskalan är en strategisk hotskala för hela Sverige över tid.

- Det är säkerhetspolischefen som fattar beslut om terrorhotnivån för Sverige. Det görs utifrån en samlad bedömning av information, där Nationellt center för terrorhotbedömnings (NCT) bedömning är ett av underlagen.

- Terrorhotnivån har varit förhöjd i Sverige sedan hösten 2010 – en trea på en femgradig skala. En kort period – mellan 18 november 2015 och 2 mars 2016 – var den hög – en fyra på en femgradig skala.

Bedömningar enligt hotnivåskalan:

  • Inget identifierat hot (1)
  • Begränsat hot (2)
  • Förhöjt hot (3)
  • Högt hot (4)
  • Mycket högt hot (5)

Källa: Säkerhetspolisen

 

 

Foto: Säkerhetspolisen

Text: Redaktionen