JUST NU: Säpo går ut med kraftig Kinavarning

2023 04 11

Det pågår ett omfattande kinesiskt spioneri i Sverige.

Det bekräftar Säkerhetspolisen i dag.

Säpo pekar ut tre områden där Kina är extra verksamma:

- Politik

- Företagande

-  Forskning

Har agerat flera gånger

Henrik Edvinsson, senior analytiker vid Säpos kontraspionage, uppger att säkerhetspolisen vid flera tillfällen stoppat kinesiskt spioneri i Sverige.

– Dels är det den kinesiska underrättelseverksamheten som bedrivs från kinesiskt territorium i form av underrättelseofficerare som rekryterar folk från Sverige. Det kan handla om forskning och teknik. Det kan vara svensk politik och ekonomi. Kina går väldigt brett mot Sverige, säger han till SVT Nyheter.

På frågan om det finns kinesiska personer i det svenska systemet, svarar Henrik Edvinsson:

– Det finns personer i Sverige som är rekryterade. Exakt var de här personerna är placerade går vi inte ut med. Sen finns det såklart ett mörkertal, ett antal personer som vi inte känner till.

Allvarligaste säkerhetsrisken 

Tidigare under tisdagen visade en kartläggning av SVT Nyheter att Kina kontrollerar över 1 500 företag i Sverige.

Det handlar om små restauranger och importfirmor, men även stora, välkända bolag som personbilstillverkaren Volvo Cars och tågoperatören MTR.

Säkerhetspolisen ser det omfattande kinesiska inflytandet som en säkerhetsrisk.

– Det kanske mest allvarliga är att Kina kan få en så pass stor kontroll över svensk ekonomi att de vid en framtida konflikt kan använda det som ett utpressningsverktyg mot Sverige. Det skulle i förlängningen leda till att Sveriges politiska suveränitet försvagas, säger Henrik Edvinsson till SVT Nyheter.

Ny lag ska stoppa skadliga investeringar

Regeringen gick nyligen fram med en ny lag som ska stoppa utländska investeringar som kan skada Sverige.

I lagrådsremissen föreslås det att en granskningsmyndighet ska få befogenhet att att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag som bedriver skyddsvärd verksamhet, exempelvis i form av samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet.

– Majoriteten av de utländska investeringar som görs i svenska företag är värdefulla och oproblematiska, men vissa av dem är förenade med stora risker. Sådana investeringar måste kunna granskas och, om nödvändigt, stoppas, sa justitieminister Gunnar Strömmer (M) i samband med att lagförslaget presenterades.

Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin (M), instämde i analysen.

– Den säkerhetspolitiska utvecklingen har visat på riskerna med att främmande makt kontrollerar kritisk infrastruktur och får inflytande inom försvars- och säkerhetsindustrin. Vi behöver göra vårt yttersta för att skydda Sverige och svenska företag från att kontrolleras av främmande makt.

Foto: Säkerhetspolisen 

Text: Redaktionen