Sänker elpriset för hundratusentals svenskar

2023 05 25

Elpriset sänks för hundratusentals svenskar.

Det står klart efter ett nytt beslut från statliga Vattenfall.

Energijätten kommer att sänka elnätsavgiften – som är en del av det totala elpriset – för samtliga privat- och företagskunder anslutna till lokalnätet.

Sänkningen gäller under perioden 1 juli – 31 december 2023.

I genomsnitt sänks elnätsavgiften med 34 procent för företagets kunder i hela landet.

– Avgiftssänkningen motsvarar totalt 700 – 2 100 kronor för en villa och cirka 300 kronor för en lägenhet, framhåller Vattenfall i ett pressmeddelande.

Lägre kostnader

Enligt Vattenfall har beslutets fattats eftersom elpriserna har varit lägre än förväntat under vintern.

– När vi beslutade om elnätsavgifterna för lokalnätet inför 2023 var förväntningarna att elpriserna skulle förbli höga under året, men det faktiska utfallet har visat sig vara lägre.

– Detta har medfört sänkta kostnader för oss vilket vi för vidare till våra kunder som en sänkt avgift för resterande del av året, säger Cecilia Zetterström, kund- och marknadschef Vattenfall Eldistribution AB.

Vattenfall Eldistributions elnät omfattar mer än 900 000 företag och privatpersoner.

Sänkningen av avgiften är tillfällig.

Beslutet gäller mellan 1 jul och 31 december 2023.

Fakta elnätsavgiften

- Elnätsavgiften går till att distribuera el samt underhålla, driftsäkra och bygga ut elnätet för att möta kundernas efterfrågan på anslutning och en stabil och säker elleverans.

- Elnätsavgiften (elnätsavtalet) är kostnaden för transport av elen till dig eller ditt företag via elnätet, och för drift och underhåll av elnäte.

- Elnäten drivs som naturligt monopol och du kan inte välja fritt vilket elnätsföretag du vill ha.

- Anledningen till att elnätsföretagen har ett naturligt monopol är att det inte är samhällsekonomiskt motiverat att bygga och underhålla parallella elnät inom ett och samma område.

Källa: Vattenfall resp Energimarknadsinspektionen

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen