Samtliga partier överens – bred samsyn i avgörande frågor

2024 01 16

Kampen mot den grova brottsligheten har beskrivits som en direkt avgörande fråga för Sverige de kommande åren.

Många har efterfrågat en ökad och bredare samsyn mellan riksdagens partier om hur den grova brottsligheten ska knäckas.

Nu meddelar regeringen att samtliga partier är nära en uppgörelse i en viktig fråga.

Under dagen har samtliga riksdagspartier diskuterat åtgärder för att förhindra nyrekrytering av barn och unga till kriminella gäng.

– Att komma till rätta med de samhällsutmaningar Sverige står inför är ett komplext och långsiktigt arbete. Det kommer ta tid och kräva engagemang och prioritering från samhällets alla aktörer.

– Därför är det särskilt viktigt att de lösningar som tas fram är långsiktiga och har bred politisk förankring, sa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) inför tisdagens möte.

Framgång

Efter dagens möte hörs positiva tongångar – både från regeringen och oppositionen.

Camilla Waltersson Grönvall uppger att partierna är överens i två frågor som beskrivits som avgörande av regeringen:

- Det ska bli enklare för skola, socialtjänst och polis att dela information med varandra

- Ett ökat föräldraansvar ska införas

”Starkt stöd”

– Den nya socialtjänstlagen diskuterade vi naturligtvis, den kommer vi diskutera vidare vid nästa tillfälle. Att sekretesshindren behöver förändras och ett ökat föräldraansvar var också frågor som diskuterades och som det finns ett, bedömer jag, starkt stöd för att arbeta vidare med, säger Camilla Waltersson Grönvall till Altinget.

Centerpartiets ledamot i socialutskottet, Martina Johansson, utrycker sig även positivt.

– Utifrån mötet i dag, så skulle jag spontant nog säga att det finns en försiktig positivism att man skulle kunna ha något som är generellt över alla åtta partier, säger hon till tidningen.

Johansson tillägger att hon vill upprätta en särskild barnrättsberedning, en motsvarighet till säkerhetspolitikens försvarsberedning.

Om det kommer att införas är för tidigt att säga.

Det uppger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

– Det som är själva utgångspunkten för mig, det är ju att vi kan hitta en samsyn över åtta partier, där vi ser att det finns ett antal punkter och frågor som vi gemensamt kan ta ansvar för och som vi kan bära vidare, säger hon till Altinget.

Foto: Sveriges riksdag 

Text: Redaktionen


Ryskt jättefartyg till Sverige

2024 02 28

Drygt två år efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina anländer ett jättefartyg med rysk fossilgas till Sverige.  

Fartyget ankommer till Nynäshamn under morgondagen, rapporterar P4 Stockholm.

Köparen av fossilgasen är det finska statliga energiföretaget Gasum som har ett avtal med den ryska gasjätten Gazprom.

Gasum levererar i sin tur bland annat till Raffinaderiet Nynas AB som tar emot gasen, trots att bolaget sedan mars 2022 bojkottar inköp av ryska råvaror.

Trots bojkotten fortsätter Nynas att använda rysk fossilgas.

I en kommentar till P4 Stockholm uppger bolaget att de ”krävt att Gasum ska sluta leverera rysk gas” och att de är ”besvikna över att det fortsätter”.

– Utan leveranserna av flytande naturgas så skulle 300 personer på anläggningen i Nynäshamn förlora jobbet, uppger Nynas kommunikationsdirektör Höst Öslin i en skriftlig kommentar till radion.

Kraftig kritik

Miljöorganisationen Greenpeace riktar kraftig kritik mot leveranserna av rysk fossilgas till Sverige.

Organisationen uppger att 36 tankfartyg med 128 000 ton flytande fossilgas från Ryssland har ankommit till Sverige sedan starten av den fullskaliga invasionen 2022. En import som motsvarar cirka 1,1 miljarder kronor, enligt Greenpeace.

– Samtidigt som Sverige skickar krigsmateriel till Ukraina med ena handen så bidrar vi till den ryska krigskassan genom fortsatt fossilimport med den andra. Det är inte bara principiellt hyckleri utan något som leder till att fler vapen kan användas i anfallen mot Ukraina.

– Den svenska regeringen borde omgående stoppa detta svenska stöd till ryska terrordåd och krigsförbrytelser, säger Greenpeaces Sverigechef Erika Bjureby i ett uttalande.

Importen fortsätter

I maj 2022 ställde sig näringsutskottet bakom ett  importstopp av rysk olja och gas, till såväl Sverige som EU. Trots detta har importen av rysk gas fortsatt.

Utrikesminister Tobias Billström (M) har öppnat för att Sverige kan införa ett nationellt importstopp efter att EU:s nya gasmarknadsförordning antagits.

– Energimarknadsinspektionen har redan fått i uppdrag att börja titta på genomförande och följdlagstiftning. Frågan om förbud mot import av rysk fossilgas med hänvisning till gasmarknadsförordningen kommer att analyseras i Regeringskansliet. Vi överväger även möjligheterna att agera enskilt, sa Billström i en riksdagsdebatt i februari.

Vidare framhöll ministern att Sverige följer Finlands agerande i frågan.

– Jag har noterat att företrädare för den finska regeringen uttryckt avsikter att utreda huruvida ett nationellt importstopp kan genomföras efter att EU:s nya gasmarknadsförordning antagits. Det är självklart mycket angeläget för regeringen att följa utvecklingen nära, sa Billström.

Arkivfoto: CORAL ENERGY & SMIT SEINE

Text: Redaktionen


BEKRÄFTAT: Ryskt militärplan nära Helsingfors

2024 02 29

Ett ryskt spaningsplan har tagit sig in i närheten av Helsingfors.

Det ryska militärplanet, som är av typen Il-20, ska ha flugit strax sydost om den finska huvudstaden.

Finlands försvarsmakt har lagt locket på om händelsen.

– Ryssarna använder den bästa möjliga teknik som de har till sitt förfogande, säger generalstabens talesperson Henrik Gahmberg till Helsingin Sanomat.

Natoland blixtagerade

Incidenten fick Frankrike, ett annat medlemsland i Nato, att blixtagera.

Ett franskt Mirage-jaktplan skickades upp och jagade bort det ryska planet, bekräftar både franska och tyska försvarsstyrkor på X, tidigare Twitter.

– Igår aktiverades våra stridsflyg i Laage. Ett ryskt plan, Il-20, utan resplan, identifierades sydost om Helsingfors. Operationen avslutades efter visuell kontakt utan några efterföljande incidenter, framhåller det tyska flygvapnet.

Vill inte kommentera

Även om planet befann sig nära Helsingfors ska det inte ha trätt in i finskt luftrum, enligt den finska generalstaben.

Händelsen ska ha ägt rum i måndags, men bekräftats offentligt först under onsdagskvällen.

– Planet flög utan transponder, så det måste identifieras genom en identifieringsflygning. Jag kommer inte kommentera om det finska flygvapnet var inblandat i identifieringen, säger Henrik Gahmberg.

Flyger 685 km/h

Militärplanet Il-20 är ett mycket avancerat spaningsplan som funnits i bruk sedan 1970.

I Natokretsar går planet under kodnamnet “Coot-A” och maxhastigheten uppnår 685 kilometer i timmen.

Enligt Pekka Tover, tidigare underrättelsechef för generalstaben, är flygets närvaro kring Finland inte exceptionellt, men ska tas på allvar.

– I de här lägena ska man av säkerhetsskäl åka upp och se vad de gör, säger han till Ilta-Santomat.

Väcker frågor

Jarno Limnélli, riksdagsledamot tillika docent vid Försvarshögskolan i Finland, menar att liknande incidenter kring Östersjön kan väcka frågor.

– Ryska militärflyg flyger i Östersjöområdet och det kan de göra så länge de vistas utanför statens luftrum, säger han till samma tidning.

– Närhelst speciella flygplan eller fartyg rör sig nära statsgränserna kan det finnas någon form av kraftuppvisning i bakgrunden. De visar att sådan utrustning finns och flygs så här nära.

Foto: J. Kemppainen

Text: Redaktionen