JUST NU: Salmonellautbrott i flera regioner

2023 01 26

Åtminstone 48 personer från 13 regioner har smittats av salmonella.

Under den senaste tiden har flera matkedjor tvingats återkalla ägg efter larm om salmonella.

Äggproducenten CA Cedergrens fick efter ett utbrott avliva 164 000 höns.

Nu har minst 48 personer från 13 olika regioner i Sverige smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från höns från CA Cedergrens, rapporterar Barometern.

– Även om inga förorenade ägg ska finnas kvar i butik eller på restaurang finns möjligheten att man har ägg kvar hemma från de återkallade partierna, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Fler fall kan tillkomma

Rikard Dryselius, utredare på Folkhälsomyndigheten, bekräftar för Barometern att det finns personer som har behövt sjukhusvård efter utbrottet.

Folkhälsomyndigheten uppmanar allmänheten att ha koll på vilka ägg man har hemma.

– Troligtvis kan fler sjukdomsfall tillkomma då det återstår att typa salmonella från redan rapporterade salmonellasmittade som uppger att de har ätit maträtter med råa ägg från de återkallade partierna, säger Dryselius.

Färre än en procent

I Sverige är färre än en procent av alla livsmedelsproducerande djur och livsmedel smittade med salmonella.

Det är lite jämfört med flertalet andra länder i Europa, där det är vanligare att bland annat rå kyckling och ägg är förorenade med salmonella.

I Sverige rapporteras cirka 3 000 fall per år, varav cirka tre fjärdedelar är smittade från utlandet.

Den vanligaste orsaken

Den vanligaste orsaken till salmonellasmitta är kontaminerade livsmedel.

Även kontakt med infekterade djur såsom bland annat reptiler kan leda till smitta.

– Vanligen ses ett akut insjuknande med buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar. Komplikationer med ledinflammation kan även uppträda, förklarar Folkhälsomyndigheten.

Jämförts med prover

Prover från hösten hos CA Cedergrens har jämförts med prover från de smittade personerna, och på så sätt har källan till smittan kunnat fastställas.

Den troligaste förklaringen är att de smittade människorna fått i sig råa ägg, eftersom salmonellabakterier dör vid upphettning på omkring 65 grader.

För att förebygga smitta är det viktigt att hålla god hygien och följa livsmedelshygieniska rutiner.

Foto: J. Kapusnak

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen