JUST NU: Salmonellautbrott i flera regioner

2023 01 26

Åtminstone 48 personer från 13 regioner har smittats av salmonella.

Under den senaste tiden har flera matkedjor tvingats återkalla ägg efter larm om salmonella.

Äggproducenten CA Cedergrens fick efter ett utbrott avliva 164 000 höns.

Nu har minst 48 personer från 13 olika regioner i Sverige smittats av salmonella efter att ha ätit ägg från höns från CA Cedergrens, rapporterar Barometern.

– Även om inga förorenade ägg ska finnas kvar i butik eller på restaurang finns möjligheten att man har ägg kvar hemma från de återkallade partierna, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Fler fall kan tillkomma

Rikard Dryselius, utredare på Folkhälsomyndigheten, bekräftar för Barometern att det finns personer som har behövt sjukhusvård efter utbrottet.

Folkhälsomyndigheten uppmanar allmänheten att ha koll på vilka ägg man har hemma.

– Troligtvis kan fler sjukdomsfall tillkomma då det återstår att typa salmonella från redan rapporterade salmonellasmittade som uppger att de har ätit maträtter med råa ägg från de återkallade partierna, säger Dryselius.

Färre än en procent

I Sverige är färre än en procent av alla livsmedelsproducerande djur och livsmedel smittade med salmonella.

Det är lite jämfört med flertalet andra länder i Europa, där det är vanligare att bland annat rå kyckling och ägg är förorenade med salmonella.

I Sverige rapporteras cirka 3 000 fall per år, varav cirka tre fjärdedelar är smittade från utlandet.

Den vanligaste orsaken

Den vanligaste orsaken till salmonellasmitta är kontaminerade livsmedel.

Även kontakt med infekterade djur såsom bland annat reptiler kan leda till smitta.

– Vanligen ses ett akut insjuknande med buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar. Komplikationer med ledinflammation kan även uppträda, förklarar Folkhälsomyndigheten.

Jämförts med prover

Prover från hösten hos CA Cedergrens har jämförts med prover från de smittade personerna, och på så sätt har källan till smittan kunnat fastställas.

Den troligaste förklaringen är att de smittade människorna fått i sig råa ägg, eftersom salmonellabakterier dör vid upphettning på omkring 65 grader.

För att förebygga smitta är det viktigt att hålla god hygien och följa livsmedelshygieniska rutiner.

Foto: J. Kapusnak

Text: Redaktionen