SVERIGE: Säkerhetsläget förvärrat

2023 08 14

På måndagen bekräftar regeringen att Sveriges säkerhetsläge nu är allvarligare.

Under söndagen gick Storbritannien ut och varnade sina medborgare som befinner sig i Sverige.

Anledningen är att man misstänker kommande terrordåd på svensk mark.

– Terrorister kommer sannolikt att försöka genomföra attentat i Sverige. Var alert i offentliga miljöer, framhåller det brittiska utrikesdepartementet i ett uttalande.

Regeringen svarar: "Är allvarligare"

Nu svarar regeringens ministerföreträdare för första gången på Storbritanniens rekommendationer.

Och man bekräftar att säkerhetsläget har förvärrats.

Det är nu värre än vad det var för sex månader sedan.

– Vi är i ett allvarligare läge än tidigare. Från att vara ett legitimt mål är vi nu ett mer prioriterat mål, framför allt för islamistiska terrorattacker, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) i SVT:s Morgonstudio.

"Tryckt närmare en fyra"

Enligt Gunnar Strömmer har regeringen under sommaren vidtagit en rad skärpande åtgärder för att motverka terrorism.

Man har arbetat mycket nära Säkerhetspolisen, Säpo.

Däremot är hotnivån kvar på en trea på den femgradiga skalan – det vill säga förhöjd nivå.

Säpo avgör när den ska ändras, inte regeringen.

– Säkerhetspolisens chef har under sommaren sagt att vi, inom ramen för trean, tryckt oss närmare en fyra, men det är som sagt ett strategiskt och långsiktigt mått som inte egentligen ska respondera på enskilda händelser, säger justitieministern.

"Urskillningslösa attacker"

Enligt Storbritannien har Sverige framgångsrikt avvärjt planerade attacker.

– Attacker kan vara urskillningslösa, inklusive på platser som besöks av utlänningar, framhåller landets utrikesdepartement.

Bedömningen ligger “i linje med de svenska myndigheterna”, enligt Gunnar Strömmer.

Koranbränningar ligger bakom

Sveriges nationella säkerhetsrådgivare, Henrik Landerholm, kommenterade det ökade hotet redan igår.

Han pekade då ut den senaste tidens koranbränningar som den största faktorn.

– Ett antal händelser har inträffat som sammantaget indikerar att hotet mot svenska intressen utomlands har ökat, framhäver rådgivaren på Regeringskansliets hemsida.

– Företrädare för terroristgrupper har uppmanat till attentat mot Sverige. Stater, men också andra aktörer, har bidragit till att underblåsa sådana budskap.

Foto: Nadine Sohier Regeringskansliet

Text: Redaktionen