JUST NU: Så vill M förebygga brott

2022 08 03

Moderaterna presenterar ett stort reformpaket med 52 förebyggande åtgärder mot kriminaliteten i Sverige.

– Nu vill vi visa att vi har tänkt lika mycket på de preventiva insatserna som vi tänkt på att krossa den pågående kriminaliteten, säger partiledare Ulf Kristersson till DN.

Paketet innehåller sex delar.

Moderaterna vill bland annat stärka stödet för barn och ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet, satsa på missbruksvården, lägga om svensk utbildningspolitik, införa en nolltolerans mot ungdomsbrottslighet och förbättra integrationen.

Ta bort sekretesshinder 

M vill undanröja alla sekretesshinder mellan socialtjänst och polis.

– Det handlar om allt från lagstiftningsförändringar, som att bryta sekretessen så att man inte kan gömma sig bakom den och fortsätta begå brott, till föräldrastödsprogram, till skolresultat i socialt utsatta områden, säger Ulf Kristersson till DN.

På frågan om ett sådant förslag inte skadar integritetsskyddet för unga svarar han:

– Socialtjänsten är inte rustad för att ta hand om grovt kriminella tonåringar. Det betyder att socialtjänsten får veta en massa saker som de inte kan göra något av. Jag menar att polisen måste kopplas in mycket tidigare. Om 13–14-åringar begår brott är det polisiära insatser som behövs.

– Sekretessen var aldrig till för att gömma kriminalitet bakom integritet, det var till för att skydda den enskilde. I dag drabbas den enskilde om man inte bryter kriminaliteten tidigt.

Moderaternas 52 reformer för att förebygga brott

 1. Betona och förstärk föräldraansvaret.
 2. Stärk socialtjänsterna med skydd och med utbildning.
 3. Fler omhändertaganden enligt LVU.
 4. Bättre utbildning för placerade ungdomar.
 5. Undanröj alla sekretesshinder mellan socialtjänst och polis.
 6. Stärk samarbetet mellan socialtjänst, polis, skola, psykiatri och ideella insatser.
 7. Erbjud föräldrar i utsatta områden fler hembesök inom ramen för BVC-programmet.
 8. Fler och effektivare sociala insatsgrupper.
 9. Stärk insatserna för orossamtal med ungdomar som är i riskzonen för att rekryteras av kriminella gäng.
 10. Inrätta ett nationellt kunskapscentrum för brottsprevention och ett nationellt exit-program för gängkriminella.
 11. Ett nationellt no entry-program för unga personer som är i riskzonen.
 12. Inför en lagstadgad vårdgaranti – ta bort köerna hos BUP.
 13. Säkerställ mer resurser till BUP.
 14. Utvärdera vilka åtgärder som kan genomföras för att fritidsgårdar i socialt utsatta områden ska kunna fylla ett tydligare syfte och fånga upp ungdomar i ett tidigt skede.
 15. Ett särskilt idrottslyft för utsatta områden.
 16. Inför ett tydligt fokus på mätbara faktakunskaper.
 17. Tidigare insatser, framför allt i lägre årskurser
 18. Återinför skolhälsovården i skollagen.
 19. Utöka undervisningstiden med en timme per dag med start på lågstadiet.
 20. Obligatorisk läxhjälp.
 21. Utöka satsningen på lovskola och inför en skyldighet för kommunerna att erbjuda lovskola eller extra studietid från årskurs ett för alla barn som riskerar att halka efter.
 22. Utvärdera och sprid tvålärarsystemet.
 23. Flytta hotfulla elever och inrätta särskilda jourskolor för att under en tid kunna avskilja våldsamma elever.
 24. Inför en 24 timmars-garanti för kontakt vid narkotikabruk.
 25. Förbättra det förebyggande arbetet mot narkotika bland unga med fler socialarbetare ute på fältet utanför kontorstid.
 26. Möjliggör hundsök av skolor under skoltid.
 27. Byt böter mot vård.
 28. Förhindra överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel.
 29. Kartlägg beroendevården.
 30. Beslagta gängens pengar och statussymboler.
 31. Utred en sänkt straffmyndighetsålder.
 32. Utegångsförbud för unga i riskzonen.
 33. Nya ungdomspåföljder.
 34. Inrätta särskilda ungdomsdomstolar
 35. Inrätta särskilda ungdomsfängelser och ungdomshäkten.
 36. Kriminalvården ska ta över ansvaret för unga under 18 år som begår grova brott.
 37. Inför obligatorisk språkförskola från tre års ålder för barn som inte kan tillräcklig svenska.
 38. Starta läxfritids för barn på lågstadiet i utsatta områden.
 39. SFI med individuell prestationsplan, resultatkrav och bortre gräns.
 40. Tydligt fokus i samhällintroduktionen för asylsökande och samhällsorienteringen för nyanlända.
 41. Inför krav på svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.
 42. Genomför särskilda satsningar för att fånga upp unga i särskilt utsatta områden.
 43. Inför ett bidragstak.
 44. Inför ett gemensamt utbetalningssystem för offentliga bidrag.
 45. Kvalificering genom arbete ska krävas för full föräldrapenning.
 46. Ställ krav på motprestation, normalt på heltid, för att få försörjningsstöd.
 47. Ge långtidsarbetslösa bättre möjligheter till aktivitet.
 48. Sänk skatten, framför allt på de lägsta inkomsterna.
 49. Lägre anställningskostnader för arbetsgivare som anställer unga (från 20 år) som varit arbetslösa minst sex månader.
 50. Öka antalet praktikplatser för arbetslösa ungdomar.
 51. Inför ett tvåårigt yrkesgymnasium med lägre krav på teoretiska förkunskaper.
 52. Sänk åldersgränsen till Komvux.

Foto: Axel Adolfsson Moderaterna

Text: Redaktionen


SWEDBANK: Hela Sverige kommer förändras – pekar ut datum

2024 04 19

Swedbank förutspår stora förändringar för hela Sverige jämfört med andra EU-länder.

Markera den 7 maj i kalendern.

Det datumet innebär startskottet för en rad förändringar för den svenska ekonomin.

– Utsikterna för hushållen börjar ljusna, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.

Stannar inte vid sänkningar

Det är nämligen i maj som Swedbank förväntar sig att Riksbanken kommer att inleda en serie räntesänkningar.

– Vi räknar med att styrräntan sänks med 25 punkter i maj, till 3,75 procent, vilket följs av ytterligare tre sänkningar i år. Riksbanken fortsätter att sänka räntan även under 2025, ned till två procent, säger Mattias Persson i en kommentar till bankens senaste konjunkturrapport.

Men det stannar inte där.

Enligt Swedbank är den nyligen framlagda vårändringsbudgeten ett första steg mot en mer expansiv finanspolitik.

"Sverige tar revansch"

Banken kallar det för en “revansch” för svensk ekonomi där nästa år blir särskilt expansivt med 50 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder.

Successivt kommer Sverige att växla upp – snabbare än majoriteten av Europas övriga länder.

– Återhämtningen är i sikte för svensk ekonomi och när den ekonomiska politiken svänger om, med en penningpolitik som blir mindre åtstramande och en finanspolitik som blir expansiv, tar tillväxten i Sverige ordentlig fart och placerar sig i topp i Europa, säger Mattias Persson. 

– Detta talar också för att den svenska kronan ska stärkas.

Inkomsterna blir större

Swedbank understryker att en mindre åtstramande penningpolitik kommer ge en “välbehövlig injektion” till hela Sveriges ekonomi.

– Efter två år av fallande inkomster stiger de reala disponibla inkomsterna i år och ännu mer nästa år, säger Mattias Persson och tillägger:

– Konsumtionen förblir dämpad ett tag till då arbetsmarknaden försvagas under året, men börjar stiga efter sommaren för att sedan ta ett rejält steg upp och växa med hela 3,4 procent 2025, säger Mattias Persson.

Stabiliserad bostadsmarknad

Förutom fallande inflation, högre reala inkomster för hushållen och en allmän revansch för svensk ekonomi syns även en framtida prisuppgång för bostadspriserna, som mer eller mindre legat still i ett år och befunnit sig på en nivå tio procent lägre än toppen under våren 2022.

Nu har läget stabiliserats. Högre priser är att vänta.

– Kursändringen från Riksbanken ger skjuts åt bostadsmarknaden. Tillsammans med förbättrad köpkraft hos hushållen talar det för en ökad efterfrågan på bostäder och en försiktig prisuppgång på 2–3 procent i år och cirka 5 procent nästa år, säger Mattias Persson.  

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


Bilförbud införs i Sverige – blir först i världen

2024 04 18

Från och med den 31 december 2024 stoppas bensin- och dieselbilar från att köra på gatorna i Stockholms innerstad.

Det bekräftar det rödgröna styret i huvudstaden i dag, torsdag, efter att ett förbud fått grönt ljus av EU-kommissionen.

I början av året inledde kommissionen en granskning för att säkerställa att förbudet inte bryter mot den fria rörligheten i EU. Nu står det klart att kommissionen inte har några invändningar.  

Stockholm blir därmed först i världen med att införa en så kallad miljözon klass 3 i city, som innebär att både bensin- och dieselbilar förbjuds i delar av innerstaden.  

– Det här betyder att införandet av miljözonen fortsätter som planerat. Natten till nyårsafton 2024 blir Stockholm först i världen med att porta bensin- och dieselbilar från en del av City, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, i ett uttalande.

Lars Strömgren är nöjd med att EU-kommissionen ställer sig bakom förbudet.

– Runt om i hela Europa brottas politiker med avgaser och dålig luft som särskilt skadar barn och äldre. EU-kommissionens ställningstagande är ett styrkebesked för alla som kämpar för friskare städer, säger han.

Mer att vänta

Införandet av en miljözon 3 i Stockholm är ett gemensamt förslag från stadens rödgröna styre – Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Enligt partierna är syftet med förbudet att förbättra luftkvalitén i huvudstaden.

Stockholms nya miljözon kommer att omfatta 20 kvarter som täcker cirka 180 000 kvadratmeter.

Det rödgröna styret är dock inte nöjda. De planerar att  expandera miljözonen i ett nästa steg. Ett sådant beslut väntas under första halvåret av 2025.

– Vi ser att omställningen till en utsläppsfri innerstad behöver göras stegvis. Miljözon klass 3 är ett viktigt kliv på vägen mot ett Stockholm med renare luft och trevligare gator, säger Lars Strömgren.

SD-kritik

Sverigedemokraterna riktar stark kritik mot den nya miljözonen.

– Det rödgröna styret har enats om en bilfientlig politik. Man inför dieselbilsförbud, tar bort parkeringsplatser i city, och satsar ingenting på ökad framkomlighet för bilvägar. Det är ett hårt slag mot barnfamiljer, säger partiets gruppledare i Stockholms stad, Gabriel Kroon, till Di.  

Foto: E. Chystiakov

Text: Redaktionen