Så stora förluster har respektive armé lidit så här långt

2022 03 06

Ett mycket stort antal soldater har nu stupat på båda sidor i kriget enligt nya uppdateringar.

Både Ukraina och Ryssland har gått ut med nya siffror över hur stora förluster de har tillfogat motståndaren.

Egna uppgifter

Uppgifterna kan inte verifieras och kan naturligt nog innehålla överdrivna värden från respektive sida som en del av ländernas propaganda. Samtidigt har omvärlden få andra uppgifter att gå på än de som länderna presenterar på egen hand.

Sovjetiska lögner

BBC News har sammanställt de senaste sifforna och konstaterar i samband med det att Ukrainas väpnade styrkor regelbundet uppdaterar de förluster de tillfogat den ryska diktaturen.

De ryska uppgifterna är mer begränsade och i sann sovjetanda är Rysslands information inte att lita på.

Uppgifter från Ukraina

Ukrainas besked är enligt BBC:s nya sammanställning följande:

◾9 000 ryska soldater skall ha dödats eller skadats

◾217 ryska stridsvagnar är förstörda

◾90 ryska artillerisystem har slagits ut

◾31 ryska helikoptrar har slagits ut

◾20 ryska stridsplan har slagits ut

Uppgifter från Ryssland

Ryssland har nu för första gången gått ut med sina egna uppgifter.

◾498 ryska soldater har dödats

◾1 600 ryska soldater har skadats

◾2 870 ukrainska soldater och ”nationalister” har dödats

Skickas hem i kistor

Att Ryssland överhuvudtaget går ut med uppgifter om dödade ryska soldater har stor betydelse. Landets diktator kan inte ge sken av att det han kallar för en militär operation går snabbt och smidigt och att inga ryska liv går förlorade.

Tvärtom finns det nu många hundra ryska familjer som får hem sina söner sönderskjutna i kistor. Det kan leda till ett ökat missnöje med Vladimir Putin och hans brutala envåldsstyre.

Rysslands armé överlägsen

Ryssland är kraftigt överlägset den ukrainska armén och har totalt 2,9 miljoner soldater varav 0,9 miljoner är aktiva soldater.

Det kan jämföras med Ukraina som har totalt 1,1 miljoner soldater varav 0,2 miljoner är aktiva. Resterande ingår i truppreserven vilka gjorde värnplikten de senaste fem åren.

BBC News har sammanställt uppgifterna från Military Balance 2022.

Stridsmoralen viktig

I ett krig spelar inte bara storleken på arméerna stor roll utan även stridsviljan och stridsmoralen. Den bedöms vara hög i Ukraina som försvara sin demokrati mot ett grymt övergrepp från en diktatur som vill krossa landets självständighet.

Mot sin egen vilja

En hel del ryska soldater kan däremot uppleva att de skickats till ett krig mot sin vilja mot ett land de inte bekämpa.

Foto: President of Russia Office resp. Nato

Text: Redaktionen