JUST NU: Så mycket ökar pensionen nästa år

2023 10 26

Nu kommer besked om hur mycket mer pensionärerna får i plånboken under 2024.

Pensionsmyndigheten har idag presenterat sina beräkningar som berör Sveriges 2,3 miljoner pensionärer med allmän pension.

Ger besked

Pensionsmyndigheten har också redovisat sin sammanställning till regeringen.

Beskedet till Sveriges pensionärer är att inkomstpensionen ökar med 1 procent i januari 2024.

Det innebär en lägre ökning jämfört med 2023 då inkomst- och tilläggspensionen ökade med 3,0 procent.

Samtidigt framgår att fler kommer att få garantipension från och med nästa år.

Så beräknas det

Ole Settergren, som är analyschef vid Pensionsmyndigheten, förklarar att man beräknar pensionsökningen med hjälp av inkomstutvecklingen i samhället.

– Inkomstpensionens utveckling ska vara i takt med inkomstutvecklingen i samhället. När inkomstpensionen beräknas förstärks den i början av utbetalningen med ett förskott på 1,6 procent, förklarar han.

– Förskottet dras sedan av från inkomstutvecklingen vid varje årlig omräkning av inkomstpensionen. Eftersom inkomsterna i snitt ökade med 2,6 procent 2023 blir ökningen av inkomstpensionen 1 procent.

Fler får garantipension

Myndigheten förklarar vidare att fler människor kommer att få garantipension framöver.

Detta på grund av den negativa reallöneutvecklingen.

– Efter årsskiftet väntas antalet pensionärer som får garantipension öka med cirka 190 000. Anledningen är att gränserna för garantipensionen höjs med 9,1 procent samtidigt som inkomstpensionen höjs med 1 procent, förklarar Pensionsmyndigheten i ett pressmeddelande.

2,3 miljoner pensionärer

I Sverige finns omkring 2,3 miljoner pensionärer, varav drygt 1,2 miljoner pensionärer har inkomst- och/eller tilläggspension utan grundskydd som garantipension eller bostadstillägg. 

De får sin inkomstpension höjd med 1 procent.

Samtidigt har 755 000 pensionärer inkomstpension och en del garantipension. De får en förändring av denna delen av pensionen som ligger mellan 1,0 och 9,1 procent.

Sverige har även 292 000 garantipensionärer med ingen eller låg inkomstpension. De får upp till 9,1 procent i ökad allmän pension.

 Foto: E. Anne

Text: Redaktionen


Folkhälsomyndigheten: Alla svenska patienter med symtom ska testas

2024 06 22

Folkhälsomyndigheten skärper övervakningen av fågelinfluensan.

Alla svenska patienter som läggs in på sjukhus med influensasymtom ska nu testas för viruset. 

Förändringen har redan börjat appliceras i Sverige, bekräftar Magnus Gisslén, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

– Sjukhusen skickar proverna till oss för sekvensering av viruset, för att utesluta att det rör sig om fågelinfluensa, säger han till Läkemedelsvärlden.

"Potential för pandemi"

Magnus Gisslén understryker att fågelinfluensan, H5N1, i allra högsta grad är en viktig fråga för Folkhälsomyndigheten.

Konsekvenserna om man missar en ny smittspridning kan bli allvarliga.

– Fågelinfluensa är en patogen med potential att orsaka en pandemi bland människor, vilket både vi och andra myndigheter måste ha beredskap för, säger Magnus Gisslén.

Uppmaning från Europa

Den skärpta övervakningen har satts in efter en uppmaning från Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC.

Tidigare har Världshälsoorganisationen, WHO, slagit larm om en ökad spridning av just fågelinfluensa. Nyligen bekräftade Finland att man ska inleda en massvaccination av medborgare som har förhöjd risk att smittas av viruset, till exempel personer som arbetar med fjäderfän.

EU har köpt upp 665 000 vaccindoser av tillverkaren CSL Seqirus och förbehåller sig rätten att köpa ytterligare 40 miljoner doser de kommande fyra åren.

Sverige har dock sagt nej till att ingå i upphandlingen.

– Vi har få fall jämfört med förra året, och sommarhalvåret är normalt sett högsäsong för fågelinfluensa. Det gör att vi bedömer att risken för större spridning är låg, sade Magnus Gisslén till DN för två veckor sedan.

Till Läkemedelsvärlden tillägger statsepidemiologen att detta gäller “för närvarande”.

Första dödsfallet

I början av juni meddelade WHO att det första dödsfallet kopplat till fågelinfluensa ägt rum när en 59-årig man i Mexiko testats positivt av viruset, utan att ha haft kontakt med djur, och därefter avled på sjukhus.

Efteråt gick WHO ut med att dödsfallet hade olika orsaker inte kunde tillskrivas viruset. Risken för allmänheten bedöms som låg, var beskedet då.

Foto: Folkhälsomyndigheten resp Lena Katarina Johansson, Folkhälsomyndigheten

Text: Redaktionen


SOS Alarm översköljs av samtal – vädjar till allmänheten

2024 06 22

SOS Alarm får mängder av samtal som aldrig borde ha ringts.

Under sommaren brukar det ske en stor ökning av antalet samtal till nödnumret 112.

Särskilt under midsommar blir nödsamtalen väldigt frekventa.

Just därför är det också väldigt viktigt att man inte ringer nödsamtal i onödan.

– Nu precis som under resten av året får vi mängder av samtal som aldrig borde ha ringts, säger SOS Alarms kommunikationschef Staffan Ekengren i ett uttalande.

Många felsamtal

Det kan dels handla om samtal som rings av misstag.

Idag är det vanligt att smarta mobiltelefoner och tillbehör ringer upp 112 automatiskt, till exempel vid misstänkta fallolyckor.

Men det finns också andra typer av onödiga samtal som rings till nödnumret.

– Det kan vara allt från busringningar och automatuppringningar till icke-akuta vårdsamtal, enligt Staffan Ekengren.

”Bråttom till möte inget vi kan avhjälpa”

I många fall handlar det alltså om samtal som rings av misstag, eller om företrädelsevis barn och ungdomar som busringer.

Men det förekommer också att vuxna människor ringer in om händelser som inte alls kan klassas som nödsituationer.

– Att någon fått in en fågel i vardagsrummet eller har bråttom till ett möte är till exempel inte något vi kan avhjälpa, nämner Staffan Ekengren som exempel.

Dessa felsamtal till 112 kan uppfattas som struntsaker, men sammantaget så blir det ett stort problem för SOS Alarm.

Totalt sett rings det 1,2 miljoner sådana samtal varje år.

Det innebär att mycket av SOS-operatörernas tid slösas bort helt i onödan.

Fler olyckor på sommaren

Detta är extra viktigt att tänka på nu, eftersom sommaren och i synnerhet midsommar innebär ett extra högt tryck på SOS Alarm.

Både olyckor, vårdärenden och skogsbränder tenderar att öka under sommaren.

Det kan bland annat kopplas till att fler människor är ute när det är vackert väder.

Exempelvis nämner SOS Alarm att antalet vattenolyckor nästan fördubblas under sommaren.

Detta samtidigt som exempelvis trafikolyckor, bränder och andra polis- och vårdärenden ökar med cirka 10 procent jämfört med resten av året.

Foto: SOS Alarm

Text: Redaktionen