Så mycket mer pengar får Sveriges pensionärer varje år

2023 09 05

Regeringen ger nu besked till landets pensionärer.

Efter att regeringen och SD lagt fram sin budget under gårdagen kommer nu beskedet till pensionärerna i Sverige.

Det blir en skattesänkning.

Totalt handlar det om sänkt skatt värt två miljarder kronor.

– Sänkt skatt för pensionärer kommer att vara en av de prioriteringar regeringen och Sverigedemokraterna gör i budgeten, framhåller finansminister Elisabeth Svantesson (M) tillsammans med Oscar Sjöstedt (SD), Hans Eklind (KD) och Cecilia Rönn (L) i en debattartikel på Expressen.

Omtalade 57:or

Tidöavtalets representanter lyfter en särskild grupp i samband med sitt besked: de omtalade 57:orna.

Gruppen som hamnade i kläm i samband med att pensionsåldern höjdes.

Dessa ska nu kompenseras för den uteblivna skattesänkning som de drabbats av som en konsekvens, meddelar partiföreträdarna.

Totalt omfattas 110 000 pensionärer i gruppen ochj just den här kompensationen uppgår till 3,2 miljarder kronor.

– Det är ett viktigt besked till de som med rätta känt ilska och besvikelse efter ett politiskt misstag, uttrycker Elisabeth Svantesson med sina kollegor i Tidöavtalet.

Så mycket blir det

I samma debattartikel ger skribenterna ett räkneexempel på hur mycket pengar det blir för pensionärerna i och med skattesänkningen.

Deras exempel är följande:

Har man en pension på 25 000 kronor i månaden kommer det att innebära att man får 3 400 kronor extra i plånboken varje år.

Statsminister Kristersson

Under gårdagen meddelade regeringen att budgetens fokus ska ligga på personer med lägre inkomster snarare än högre inkomster.

– Nu ser vi till att de med låga och medelhöga inkomster får behålla mer efter skatt.

Det säger statsminister Ulf Kristersson som presenterade budgetsatsningen tillsammans med finansminister Elisabeth Svantesson vid en pressträff i det nyöppnade Rosenbad.

Skattesänkning även för arbetare

Statsministern betonar att det är orimligt att det kommer folk till Sverige och tar landets låglönejobb samtidigt som många går utan arbete i Sverige.

Finansministern klargör att man vill bryta det mönster som finns med invandrade kvinnor som är arbetslösa.

– Fler ska arbeta heltid och fler utrikesfödda kvinnor ska in på arbetsmarknaden, säger hon. 

Hon betonar att den aktuella skattesänkningen ska öka drivkraften att komma från arbetslöshet och in i arbete.

Foto: E. Ann

Text: Redaktionen