JUST NU: Så mycket kostar narkotikan samhället

2022 06 07

Bruk av narkotikaklassade substanser kostade samhället 38,5 miljarder kronor år 2020.

Det fastlår Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE,  i en ny undersökning som de har utfört på uppdrag av Folkhälsomydigheten. 

– Bruk av narkotikaklassade substanser (t.ex. cannabis, ecstasy, kokain, heroin, LSD) är ett utbrett samhällsfenomen och narkotikabruk kan resultera i negativa hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser för den enskilda användaren, närstående och samhället, fastlår IHE i sin rapport.

Kostnaden är högre än vad man tidigare har trott.

Flera kostnader

I beräkningen har IHE tagit hänsyn till direkta, indirekta och immateriella kostnader:

  • Direkta kostnader avser bland annat kostnader för vård och behandling för personer som använder narkotika och kostnader för rättsväsendet.
  • Indirekta kostnader avser bland annat produktionsbortfall till följd av arbetslöshet och förtida dödsfall.
  • Immateriella kostnader avser värdet av försämrad livskvalitet hos bland annat personer med ett skadligt bruk/beroende av narkotika och närstående.

Högsta enskilda kostnaden

Det är första gången som IHE studerar kostnaden för förlorad livskvalité hos personer som använder narkotika, samt deras anhöriga. 

Det är den högsta enskilda kostnaden i rapporten. Den uppgår till 15,5 miljarder kronor.

Vill stärka det förebyggande arbetet

Nu konstaterar Folkhälsomyndigheten att det förebyggande arbetet måste stärkas. Då kan både hälsokonsekvenserna och de samhällsekonomiska kostnaderna för narkotikabruk minskas, enligt myndigheten.

– Det handlar dels om att förebygga att barn och unga kommer i kontakt med eller prövar narkotika men även att minska narkotikabruket och dess negativa konsekvenser generellt i befolkningen, till exempel genom att ge vård och stöd. På så sätt kan både skadorna för den enskilde och kostnaderna för samhället minska, säger enhetschef Joakim Strandberg.

Foto: J. Gonzales

Text: Redaktionen