Så många vill förbjuda koranbränning

2023 07 28

Koranbränningarna fortsätter att skapa stor debatt i Sverige.

Sedan Rasmus Paludans uppmärksammade koranbränning utanför den turkiska ambassaden i vintras har flera personer följt i hans fotspår.

De upprepade bränningarna har fått stor uppmärksamhet världen över, och särskilt hård kritik har riktats från muslimska länder som Iran och Irak.

En stor debatt angående koranbränningar och yttrandefrihet har därefter tillkommit.

Nu visar en ny undersökning från Novus hur många som vill införa ett förbud mot bränning av religiösa skrifter.

Så många vill förbjuda

Fyra av tio personer i Sverige anser att bränning av koranen, toran och bibeln borde förbjudas.

– Yttrandefriheten vill man försvara, men man tycker egentligen inte att bränna en bok är en så viktig del av yttrandefriheten, säger Novus vd Torbjörn Sjöström till SvD.

– Det är ändå en ganska stor grupp människor som tycker så.

Försvarandet av yttrandefriheten

Undersökningen har också tagit reda på hur många som anser att det är viktigt att försvara yttrandefriheten i Sverige.

68 procent har svarat att de tycker det är mycket viktigt, 28 procent tycker att det är ganska viktigt medan fyra procent svarat att det inte är särskilt viktigt.

1 procent var osäkra på hur de ställde sig till frågan.

Kan vara Ryssland

Sex av tio personer menar att koranbränningarna genomfördes i syfte att provocera Islam.

Samtidigt menar var fjärde svensk att bränningarna är ett sätt att förstöra för Natoansökan, och 17 procent tror att Ryssland ligger bakom aktionerna.

“Påverkanskampanjer”

Statsminister Ulf Kristersson (M) framhåller att Sverige just nu “utsätts för påverkanskampanjer understödda av stater och statsliknande aktörer, vars själva syfte är att skada Sverige och svenska intressen”.

Han menar även att han är mycket orolig över utvecklingen.

– De samordnade desinformationskampanjer som Sverige nu utsätts för försämrar situationen för svenska medborgare och företag utomlands, och försvagar säkerheten inom landet, menar han enligt SVT.

Foto: Stram Kurs

Text: Redaktionen