JUST NU: Så många elområden kan Sverige få

2022 11 15

Regeringen och Sverigedemokraterna vill att Sverige på sikt ska få ett enda gemensamt elområde.

– Målet ska vara att skapa en bättre balans mellan elproduktion och elanvändning i olika delar av Sverige, för att därmed ge förutsättningar till stabilare och lägre elpriser så att Sverige på sikt och efter utredning kan bli ett samlat elprisområde, framhåller partierna i deras gemensamma avtal, Tidöavtalet.

Enligt Svenska kraftnät, som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige, kan det dock dröja länge innan ett sådant förslag blir verklighet. 

– Det är inte ett realistiskt alternativ, säger Mårten Bergman, chef för enheten för transmission och elmarknad vid myndigheten, till P4 Norrbotten.

Fyra förslag

Enligt enhetschefen kommer det dröja många år innan regeringen och SD:s förslag eventuellt kan genomföras. 

– Vi har så många strukturella flaskhalsar som vi inte kan hantera på ett effektivt sätt, säger Mårten Bergman till radiokanalen.

I nuläget utreder Svenska kraftnät fyra förslag för en utformning av Sveriges elområden. 

– Vi tittar på de utredningsförslag som vi har fått och i de förslagen finns det två alternativ där vi har tre elområden och två där vi har fyra elområden. Att ha Sverige som ett elområde är ingenting som vi analyserar just nu.

Svenska kraftnäts fyra förslag bygger på analyser som myndigheten har gjort av det svenska stamnätet. Myndigheten har även arbetat fram förslagen tillsammans med den europeiska energimyndigheten Acer, uppger SR.

Regeringen och SD:s förslag kan dock fortfarande bli verklighet. Men då krävs det att regeringen startar en egen elområdesöversyn.  Mårten Bergman bedömer ett sådant scenario som osannolikt.

– Det skulle baseras på att det finns förutsättningar för att ha Sverige som ett elområde. De förutsättningarna finns inte i nuläget, säger han till P4 Norrbotten.

Fyra elområden

Sverige består av fyra elområden.

  • Elområde Luleå SE 1
  • Elområde Sundsvall SE 2
  • Elområde Stockholm SE 3
  • Elområde Malmö SE 4

I norra Sverige produceras det mer el än det förbrukas. I södra Sverige är det tvärtom.

– Under delar av året finns det inte tillräcklig kapacitet i elledningarna för att transportera elen från norr till söder, uppger Energimarknadsinspektionen.

För elkunder kan det innebära att man tidvis får betala ett högre pris om man bor i södra Sverige jämfört med om man bor i norra Sverige.

Foto: N J. Mirkovic

Text: Redaktionen