FURUVIK: Så kunde schimpanserna rymma

2023 02 01

Schimpanserna som rymde från Furuviksparken i Gävle i december tog sig ut genom en öppen gallerdörr.

Det framkommer av den redogörelse som djurparken skickat in till länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. 

Glömde stänga dörren

Furuviksparken kallar händelsen för enkombination av bristande rutiner och mänskliga misstag”.

Först glömde en djurvårdare att stänga och låsa en dörr i samband med arbete i ett tomt schimpanshägn. Därefter missade två djurvårdare att kontrollera den dörren inför att schimpanserna släpptes in i hägnet.

I ljuset av det som skett är det tydligt att vår låsrutin i schimpanshägnen har varit bristfällig. Det ledde till en mycket allvarlig situation som hade kunnat bli farlig för människor och till att vi tvingades avliva fyra av våra schimpanser, säger Sandra Wilke, vd för Furuviksparken.

Granskar rapporten

Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket granskar nu schimpansrymningen ur djurskydds- och arbetsmiljöperspektiv.

– Vi välkomnar och bistår de utredningar som genomförs av polisen, länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Vi är ödmjuka inför att det fortsatta arbetet hos såväl myndigheterna som hos EY kan ge nya fakta och insikter om hur vi kan förbättra vårt arbete, säger Sandra Wilke.

Två tidigare incidenter

Rymningen i december 2022 inträffade trots att två olika tillbud  kopplade till lås i schimpansernas hägn skedde under 2020 och 2021.

Händelserna 2020 och 2021 ledde till interna rapporter. Furuvik vidtog då flera åtgärder.

– Med facit i hand kan vi konstatera att de åtgärder vi genomfört inte har varit tillräckliga. Nu har vi utvecklat låsrutinen i schimpanshuset med en checklista och högre krav på kunskaper om hägnet och djuren. Därutöver kommer vi göra en omfattande översyn av samtliga låsrutiner i djurparken. Vi ska göra allt vi kan för att något liknande inte ska kunna hända igen, säger Sandra Wilke.

Fyra avlivades

Fyra schimpanser avlivades i samband med rymningen i december 2022.

Djurparken bedömde att sövning inte var ett säkert alternativ.

– Det kan ta lång tid, mellan 10 och 20 minuter, för sömnmedlet att verka. Under den tiden utgör schimpansen fortsatt en fara för människor och kan förflytta sig. Det är inte heller säkert att sömnmedlet ger den effekt man önskat. Vi hade inte heller möjlighet att lägga en sövd schimpans i schimpanshägnet, då det var osäkrat, framhåller Furuvik.

Arkivfoto: M. Gatheca resp A.Roberts

Text: Redaktionen