Så kan ett terrordåd utföras i Sverige

2023 07 31

Säkerhetssituationen i Sverige blir allt mer besvärande och oron för ett terrordåd ökar.

Under måndagen kommer ett möte att hållas med representanter för de 57 länderna i den Islamiska Konferensorganisationen Iko.

Säkerhetsläget i Sverige oroar många, och Säpo utvärderar löpande om det kan vara läge att höja terrorhotnivån.

Idag kommer ytterligare en koranbränning att äga rum i Stockholm, och den nya bränningen innebär fortsatt ökade risker för Sverige.

Prioriterat mål

Reaktionerna på koranbränningarna har varit mycket starka, och många i Sverige är nu oroliga för att ett terrordåd kan ske.

Experter menar att hotbilden har ökat, och Sverige bedöms ha gått från ett “legitimt” till ett “prioriterat” mål.

Terrordåd skulle kunna ske med uppbackning av organisationer som IS eller Al-Qaida, men det är inte det mest sannolika sättet.

Så kan det ske

Aron Lund är analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, och han menar att ett terrordåd kan utföras av ensamma aktörer.

– Den största faran kanske snarare är ensamvargar som får inspiration och vägledning via internet, säger han idag måndag till Svenska Dagbladet.

– Den här typen av upphettad stämning som råder kan få sådana personer att tippa över gränsen. Det är en allvarlig risk tror jag, särskilt om det här fortsätter.

Allvarligt säkerhetsläge

Statsminister Ulf Kristersson (M), som tidigare uttryckt att början på denna vecka utgör “formativa dagar” för Sverige, framhåller att det rör sig om det allvarligaste läget på mycket länge.

– Vi befinner oss i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget, uttrycker han enligt SVT.

Kontakt med Danmark

Regeringen har löpande kontakt med Danmark som också omfattas av den problematiska utvecklingen.

Mötet som hålls av Iko under dagen omfattar även koranbränningar som skett i Sveriges grannland.

– I Sverige har vi också redan påbörjat ett arbete med att analysera rättsläget, däribland ordningslagen, i syfte att överväga åtgärder för att stärka vår nationella säkerhet, förklarar statsministern vidare.

Foto: T. Williams

Text: Redaktionen