Så går Sveriges vaccinering jämfört med alla andra EU-länder

2021 07 24

Andelen 18-plussare som fått dos 1 varierar kraftigt i Europa och Sverige har precis nått upp till 75 %.

Europeiska Smittskyddsmyndigheten ECDC redovisar dagliga uppdateringar över hur bra det går för länderna i EU och EES, det vill säga Norge, Island och Liechtenstein, när det gäller att vaccinera sin befolkning mot coronaviruset.

I listan nedan ingår även Storbritannien och siffrorna avser hur många procent av den vuxna befolkningen som har fått dos 1. Sverige har 74 % då det senaste dygnet inte har uppdaterats i ECDC-statistiken ännu. När det inkluderas senare idag så når Sverige upp till 75,1 %. Så här ser det ut för alla länder:

90   Island
88   Storbritannien
84   Malta
83   Belgien
83   Nederländerna
82   Danmark
79   Irland
79   Norge
78   Finland
77   Portugal
77   Spanien
76   Luxemburg
74   Sverige
72   Tyskland
71   Frankrike
69   Österrike
68   Cypern
66   Ungern
62   Tjeckien
62   Liechtenstein
61   Grekland
58   Polen
55   Estland
55   Italien
55   Litauen
50   Slovenien
47   Kroatien
47   Slovakien
44   Lettland
31   Rumänien
18   Bulgarien
 

Källan är ECDC förutom för Italien där det är The Times och Norge där det är Folkhelseinstituttet.

ANALYS

Norden ligger mycket bra till och liksom även Storbritannien som var första land ut att godkänna AstraZenecas vaccin vilket bidrog till att de inledde sin vaccinering mycket tidigt. Sverige ligger sämst till i Norden men ändå över EU-EES-snittet som är 67 %. Sverige ligger även före de två EU-giganterna Frankrike och Tyskland.

Fiasko i Bulgarien och Rumänien

Östeuropa ligger klart efter och riktigt illa är det i Bulgarien och Rumänien där vaccinskepsisen är mycket stor.  Europabarometerns opinionsundersökning i februari visade att bara 23 % i Rumänien och 19 % i Bulgarien ville vaccinera sig jämfört med 71 % i Sverige – som redan överstigit den nivån.

[yop_poll id="394"]