SVERIGE: S-regeringen slår larm till FN

2022 09 30

Den svenska regeringen fruktar svåra konsekvenser av den pågående gasläckan i Östersjön.

Därför har nu regeringen i Sverige tillsammans med Danmarks motsvarighet skrivit ett gemensamt brev till Förenta Nationernas säkerhetsråd där de förklarar sin starka oro, rapporterar danska TV2.

Den primära oron består i vad följderna kommer att bli för havsmiljön och klimatet.

Sammanträder ikväll

– [Gasläckan är] troligen orsakade av explosioner motsvarande flera hundra kilo sprängämnen, framhåller Danmark och Sverige i sitt brev till FN.

Säkerhetsrådet kommer att sammanträda under fredagen, men eftersom varken Sverige eller Danmark är medlemmar kommer mötet att ske utan nordisk representation, skriver den danska kanalen.

“En internationell fråga”

Enligt Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod har inte heller Danmark begärt att få delta i sammanträdet.

Han anser att det är “en internationell fråga”.

– Det är en attack mot europeisk energiinfrastruktur. Det är en allvarlig situation, men vi har inte mer information än den som försvarsministern och jag har gett.

Misstänkt sabotage

Den danska statsministern Mette Frederiksen har sedan ett par dagar tillbaka varit av hållningen att det inte råder något tvivel om att det rör sig om ett sabotage. 

Avgående statsminister i Sverige, Magdalena Andersson (S), är av samma uppfattning.

– Vi har svenska uppgifter, men även uppgifter från våra danska kontakter, som kommit fram till att detta troligen rör sig om en medveten handling. Alltså troligtvis ett sabotage, uppgav Andersson till Aftonbladet i onsdags.

“Mycket allvarligt”

Detonationerna har inte ägt rum på de två nordiska ländernas territorium, men däremot i Sveriges och Danmarks respektive ekonomiska zon.

– Det är inte fråga om ett angrepp på svenskt eller danskt territorium, men regeringen ser mycket allvarligt på det som har inträffat, säger Magdalena Andersson till tidningen.

Putin: “Terrorhandling”

I Ryssland har landets diktator kommenterat det misstänkta sabotaget mot Nord Stream-ledningarna som en “internationell terrorhandling”.

Det uppger nyhetsbyrån Reuters som hänvisar till ett officiellt uttalande från Kreml.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redkationen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen