SVERIGE: S-regeringen slår larm till FN

2022 09 30

Den svenska regeringen fruktar svåra konsekvenser av den pågående gasläckan i Östersjön.

Därför har nu regeringen i Sverige tillsammans med Danmarks motsvarighet skrivit ett gemensamt brev till Förenta Nationernas säkerhetsråd där de förklarar sin starka oro, rapporterar danska TV2.

Den primära oron består i vad följderna kommer att bli för havsmiljön och klimatet.

Sammanträder ikväll

– [Gasläckan är] troligen orsakade av explosioner motsvarande flera hundra kilo sprängämnen, framhåller Danmark och Sverige i sitt brev till FN.

Säkerhetsrådet kommer att sammanträda under fredagen, men eftersom varken Sverige eller Danmark är medlemmar kommer mötet att ske utan nordisk representation, skriver den danska kanalen.

“En internationell fråga”

Enligt Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod har inte heller Danmark begärt att få delta i sammanträdet.

Han anser att det är “en internationell fråga”.

– Det är en attack mot europeisk energiinfrastruktur. Det är en allvarlig situation, men vi har inte mer information än den som försvarsministern och jag har gett.

Misstänkt sabotage

Den danska statsministern Mette Frederiksen har sedan ett par dagar tillbaka varit av hållningen att det inte råder något tvivel om att det rör sig om ett sabotage. 

Avgående statsminister i Sverige, Magdalena Andersson (S), är av samma uppfattning.

– Vi har svenska uppgifter, men även uppgifter från våra danska kontakter, som kommit fram till att detta troligen rör sig om en medveten handling. Alltså troligtvis ett sabotage, uppgav Andersson till Aftonbladet i onsdags.

“Mycket allvarligt”

Detonationerna har inte ägt rum på de två nordiska ländernas territorium, men däremot i Sveriges och Danmarks respektive ekonomiska zon.

– Det är inte fråga om ett angrepp på svenskt eller danskt territorium, men regeringen ser mycket allvarligt på det som har inträffat, säger Magdalena Andersson till tidningen.

Putin: “Terrorhandling”

I Ryssland har landets diktator kommenterat det misstänkta sabotaget mot Nord Stream-ledningarna som en “internationell terrorhandling”.

Det uppger nyhetsbyrån Reuters som hänvisar till ett officiellt uttalande från Kreml.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redkationen