JUST NU: S föreslår nytt försvarssamarbete

2023 01 09

Socialdemokraterna föreslår att en nordisk försvars- och säkerhetspolitisk kommission tillsätts med förankring i samtliga nordiska parlament.

Den nya kommissionens ska ta fram en gemensam rapport med riktlinjer om förhållningssätt och ambitioner som de nordiska länderna kan ställa sig bakom.

Det skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

– Det finns flera områden där en nordisk försvarskommission kan stärka den nordiska säkerheten. Med en gemensam bild av säkerhetsläget i vårt närområde kan vi kartlägga vilka kompetenser och resurser vi har i våra länder för att gemensamt möta hoten. Det möjliggör för en mer effektiv planering och koordinering av försvarsresurserna, säger S-ledaren Magdalena Andersson.

Komplement till Nato

Kommissionen föreslås fungera som ett komplement till Nato.

– Nato kommer vara den primära arenan för säkerhetspolitiskt samarbete när Sverige ingår som fullvärdiga medlemmar, framhåller Socialdemokraterna.

Huvudpunkter i samarbetet

Socialdemokraterna vill att en nordisk försvars- och säkerhetspolitisk kommission huvudsakligen ska arbeta med följande saker:

- Ta fram en gemensam säkerhetspolitisk analys

- Utveckla totalförsvaret

- Förbättra nyttjande av civila och militära resurser

- Se över produktion av försvarsmateriell

- Studera utvecklingen i Arktis, norsk-svensk västkust samt Östersjön

”Långsiktig styrka och stabilitet”

Peter Hultqvist, Socialdemokraternas gruppledare i försvarsutskottet, konstaterar att det ryska anfallskriget i Ukraina har skapat en ny hotbild.

Han konstaterar att den säkerhetspolitiska situationen i Sverige och vårt närområde har försämrats. 

– Rysslands folkrättsvidriga krig mot Ukraina sätter den europeiska säkerhetsordningen på prov. I det läget finns det anledning att fördjupa det nordiska samarbetet ytterligare. En gemensam nordisk försvarskommission med förankring hos samtliga nordiska länders regering och parlament skapar en långsiktig styrka och stabilitet, säger Peter Hultqvist.

Nordiskt försvarssamarbete

De nordiska länderna samarbetar sedan 2009 inom Nordefco, Nordic Defence Cooperation.

Samarbetet syftar främst till att öka respektive nations försvarsförmåga samt att utveckla förmågan att samarbeta och enas kring strategiska, gemensamma försvarsfrågor.

Försvarsmakten understryker dock att det nordiska försvarssamarbetet kan utvecklas på sikt.

Till exempel skulle ett framtida samarbetet kunna inkludera truppbidrag för internationella fredsinsatser, utveckling, anskaffning, underhåll och vidareutveckling av materiel, officersutbildning och övningar, uppger myndigheten.

I nuläget inkluderar samarbetet följande delar, enligt Försvarsmakten:

- Sjöövervakning. Samarbete inom ramen för sjöövervakning utvecklas för närvarande, vilket innebär att sjölägesinformation och radarbilder kan utbytas mellan de nordiska länderna.

- Luftlägesinformation. Sverige och Finland förhandlar med Nato, med Norge som värdland, om utbyte av luftlägesinformation (ASDE). Det skulle möjliggöra utbyte av luftlägesinformation mellan samtliga nordiska länder. I förlängningen finns möjligheter för ett gemensamt utnyttjande av luftrummet över Norden.

- Gemensam uniform. Målet är att utforma och upphandla en gemensam stridsuniform med tillbehör, för att nå ekonomiska fördelar.

- Gemensamma övningar. Samövningar mellan de nordiska länderna och gemensam utbildning är inget nytt. Men dessa ska utvecklas och fördjupas.  

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Jättesmäll för Marabou

2024 05 24

Det populära chokladmärket Marabous ägare Mondelez har åkt på en rejäl snyting.

Chokladjätten, som även äger Toblerone och Oreo, tvingas betala 337,5 miljoner i euro i böter, motsvarande nästan fyra miljarder svenska kronor.

Bakom beslutet står EU-kommissionen.

Kommissionen slår fast att Mondelez snedvridit konkurrensen på marknaden i 22 fall genom att begränsa den gränsöverskridande handeln inom EU – bland annat har chokladjätten hindrat återförsäljare att inhandla produkter från EU-länder med lägre priser.

Tvingats betala överpris 

Agerandet har lett till att konsumenter tvingats betala överpris för Mondelez produkter, eftersom återförsäljare hindrats från att pressa ner priserna.

Det framhåller Margrethe Vestager, EU:s kommissionär för konkurrens, i ett uttalande.

– Vi finner att Mondelez olagligt har begränsat återförsäljare från att köpa dessa produkter från medlemsstater där priserna är lägre.

– Detta gjorde det möjligt för Mondelez att sätta högre priser, vilket har slagit mot konsumenterna, som fått betala mer för choklad, kex och kaffe, säger Vestager och beskriver den olagliga metoden som ett betydande bekymmer för EU-invånare.

– Det är ett centralt bekymmer för europeiska medborgare, som blir ännu mer uppenbart i tider med hög inflation där många pressas hårt ekonomiskt. Det handlar också om kärnan i det europeiska projektet: den fria rörligheten för varor på den inre marknaden.

Bra samarbete – ändrar bötesbeloppet

EU har utrett Mondelez sedan 2019.

Margrethe Vestager konstaterar att företagets överträdelser är ”mycket allvarliga”.

Trots de hårda orden har det ursprungliga bötesbeloppen sänkts eftersom Mondelez visat prov på god samarbetsvilja under utredningen.

– Vi har ett samarbetsförfarande som innebär att företag som erkänner överträdelser och samarbetar kan få ett minskat bötesbelopp. Detta förfarande leder till avsevärda fördelar när det gäller snabbhet och förmåga att hitta en effektiv lösning av ärenden, säger Vestager och tillägger:

– Mot bakgrund av detta har kommissionen beslutat att minska Mondelez böter med 15 procent.

Foto: Mondelez Int press photo

Text: Redaktionen


ICA-partner i konkurs – efter jättesatsning

2024 05 23

I slutet av 2022 presenterade Ica-koncernen en ”viktig satsning för en levande landsbygd”.

Kunder i Norrtälje kommun fick möjlighet att beställa hem livsmedel som levereras med drönare.  Projektet var ett samarbete mellan Ica Gruppens innovationshubb, Norrtälje kommun och drönarbolaget Aerit.

– Vi är väldigt glada över det här projektet i samarbete med några av Sveriges ledande institutioner. Vi hoppas kunna visa att Aerits tjänster kan förbättra livet för personer på landsbygden, sa Alexander Perrien, vd för Aerit, när projektet lanserades.

Kraschar efter jättesatsning 

Över ett år senare lanserade drönarbolaget sin nästa stora satsning.

I mars 2024 uppgav Aerit att man inleder ett jätteprojekt med Foodora och Tele2 som skulle ”påskynda drönarleveranser över hela Europa”.

– Vi är entusiastiska över att gå samman med Foodora och Tele2 för att påskynda tillgängligheten av drönarleveranser över hela Europa. Dagens tillkännagivande innebär att vårt uppdrag, att erbjuda utsläppsminskande tillgång till varor och tjänster genom att dra nytta av våra toppmoderna drönarnätverk, tar ett språng in i framtiden, kommenterade vd:n Alexander Perrien.

I ett första steg har invånare i Värmdö Kommun kunnat ta del av Aerits drönarleveranstjänster genom sina Foodora-konton.

Men nu upphör verksamheten.

Aerit går i konkurs. I ett pressutskick skriver drönarbolaget att man saknar nödvändig finansiering för att kunna fortsätta.

– Trots betydande framsteg har nuvarande ekonomiska utmaningar lett fram till det här svåra beslutet, framhåller bolaget. 

Ta över tekniken 

Som en del av konkursförfarandet kommer tillgångar i bolaget att erbjudas till försäljning, inklusive alla delar inom Aerits drönarutveckling.

– Intresserade parter kommer att ha möjlighet att förvärva dessa tillgångar och fortsätta utvecklingen av drönarlogistiklösningar, utan att behöva ta över några skulder från konkursföretag, skriver bolaget.

”Oerhört stolta”

Vd Alexander Perrien har kommenterat beskedet.

– Vi är oerhört stolta över den påverkan vi har haft på det svenska ekosystemet och drönarbranschen som helhet. Vårt banbrytande team har flyttat berg i de mest utmanande miljöer. Vi fortsätter att ha höga förhoppningar om en mer rättvis och hållbar framtid, men Aerit kommer inte att vara en del av det, åtminstone inte i sin senaste form. 

Vd:n hoppas att nya aktörer kan ta drönartekniken framåt.

– Vi tror att tekniken och visionen som vi utvecklat kan fortsätta att frodas och ha en betydande inverkan på logistikens framtid under ett nytt ägandeskap.  

Foto: Ica-Gruppen 

Text: Redaktionen