Rysslands hot ökar sannolikheten för ja till Nato

2022 03 15

De hätska ryska hoten har motsatt effekt och driver Finland och Sverige närmare Nato.

Det är slutsatsen av beskedet från Utrikespolitiska institutet i Finland som nu kommenterar Putinregimens nya hot.

Nya hätska hot

Det var på förmiddagen i dag som den ryska diktaturen gick ut med nya hätska hot mot Sverige och Finland med syfte att skrämma länderna från att gå med i försvarsalliansen Nato.

– Det är uppenbart att [om] Finland och Sverige går med i Nato, vilket är en militär organisation till att börja med, så får det allvarliga militära och politiska konsekvenser, sa en talesperson för ryska UD.

Vedergällning

Han hotade även med hämndaktioner om de två nordiska länderna ansluter sig till Nato.

– [Det] skulle kräva vedergällningsåtgärder, sa han till nyhetsbyrån Interfax.

Sveriges regering slår nu tillbaka mot de ryska hoten.

Sveriges utrikesminister svarar

– Vi betackar oss för den typen av uttalanden. Svensk säkerhetspolitik bestäms av Sverige. Ryssland har inget att göra med våra självständiga beslut, framhåller utrikesminister Ann Linde (S) till DN.

Överstelöjtnant svarar

Överstelöjtnant tillika militärstrateg Joakim Paasikivi kommenterar också hoten.

– Man ska se på det här med stort allvar, säger han till DN.

Lugnar finländarna

Finlands statliga TV-kanal YLE har nu följande rubrik på sin webbsida ”Utrikespolitiska institutets chef lugnar finländarna efter Rysslands hot”.

Utrikespolitiska institutet grundades av Finlands riksdag 2006 och är ett aktat forskningsinstitut avseende internationella relationer.

Inte gå med i Rysslands spel

Institutets chef Mika Aaltola förklarar för TV-kanalen att de ryska hoten har motsatt effekt – hoten ökar sannolikheten för att Finland går med i Nato och inte tvärtom som den ryska diktatorn vill.

Han betonar att Finland inte ska gå med i Rysslands spel.

Ökar sannolikheten

– Genom att hota och sätta upp villkor för Finlands suveränitet gör Ryssland det mer sannolikt att Finland går med i Nato, säger Aaltola till YLE

I Sverige betonar partier från vänster till höger vikten av att samverka med Finland och ett finska ja till Nato skulle kraftigt öka sannolikheten för att även Sverige går med i Nato.

Foto: Emy Åklundh, Försvarsmakten

Text: Redaktionen