JUST NU: Rysslands chockbesked – Så många har dött i kriget

2022 03 21

9 861 ryska soldater har dött under invasionen av Ukraina.

Det uppger det ryska försvarsdepartementet enligt den ryska tidningen Komsomolskaja Pravda, som är trogen Kreml i sin rapportering.

Ytterligare 16 153 ryska soldater har skadats i kriget, uppger departementet enligt tidningen.

Svar till Ukraina

Enligt den ryska tidningen har siffrorna offentliggjorts i syfte att dementera ukrainska arméns påstående om att Ryssland har förlorat 14 700 soldater i kriget, samt 118 helikoptrar och 96 flygplan.

Oavsett är det häpnadsväckande siffror.

Senaste dödsiffran

Den 2 mars rapporterade de ryska försvarsdepartementet senast om antalet ryska dödsfall i kriget. Då uppgav departementet att 498 soldater mist livet i Ukraina, rapporterade Reuters.

På drygt två veckor har således över 9 000 ryska soldater dödats av Ukrainas Väpnade Styrkor under sitt lands oprovocerade anfallskrig mot grannlandet.

Fascinerande

Wall Streets Journals korrespondent Jaroslav Trofimov delar artikeln från den ryska tidningen på sin Twitter.

– Fascinerande att någon publicerat den läckta siffran, skriver han.

Tidigare har Ryssland låtit siffrorna från Ukrainas armé stå obesvarade.

Enormt

– Det är enormt om det stämmer, skriver den svenske Rysslandsexperten Oscar Jonsson på Twitter.

Han konstaterar att siffrorna nästan motsvarar Sovjets krig i Afghanistan som pågick i ett decennium och att dödsfallen är mer än två gånger så många än de amerikanska dödsiffrorna i kriget i Irak.  

Redan första kvällen

Ryska arméns anfallskrig har inte alls gått så bra som Rysslands diktator hade räknat med. När attacken  inleddes torsdagsmorgonen 24 februari cirkulerade det uppgifter och prognoser i media om att ryssarna skulle inta Kyiv redan samma kväll. Det skulle bara röra sig om timmar innan Ukrainas huvudstad skulle falla enligt vissa uppgifter.

Sverige och Finland

Men Putins planer har inte visat sig stämma. Ukrainas Väpnade Styrkor har fått rejält med stöd från USA, Storbritannien, Nato och en rad EU-länder inklusive Finland och Sverige som sänt vapen till ett pågående krig för första gången sedan finska vinterkriget 1939.

En avgörande faktor har sannolikt varit Ukrainas enorma stridsmoral som kan jämföras med de ryska soldaterna som lurades av Putin som gav bilden att det bara handlade om en övning.

Ukrainas armé slåss för sitt land, för sina familjer och för att deras demokrati inte ska krossas och förvandlas till en rysk lydstat under Putins grymma regim.

Foto: Russia Ministry of Defence 

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen