JUST NU: Ryska spionerna i Sverige – Därför får de stanna kvar

2022 03 24

Säpo har tidigare konstaterat att en av tre ryska diplomater arbetar under täckmantel och är i själva verket spioner. 

Trots detta kommer ryska underrättelseagenter fortfarande tillåtas att vistas i Sverige, rapporterar SvD.

Vill behålla sin personal

Huvudanledningen, Sverige utrikesdepartement vill behålla sin personal på ambassaden i Moskva. Utvisar Sverige de uppskattningsvis tiotalet ryska spioner som finns i riket så kommer Kreml svara med att i princip skicka ut all svensk beskickningspersonal.

Den bedömningen gör Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys.

Säpo hänvisar till Wienkonventionen

Samtidigt hänvisar Säpo till Wienkonventionen och diplomatiska förhinder. Säkerhetspolisen tillåts helt enkelt inte att kasta ut ryska spioner hur som helst.

– Det är ett iögonfallande defensivt synsätt man har i Sverige, vi vet att de bedriver verksamhet som hotar landets säkerhet och vi vet vilka de är men vi kan inte komma åt dem. Wienkonventionen skyddar dem som arbetar med diplomatisk verksamhet, men inte de som gör något i strid med den, säger Wilhelm Agrell, till SvD.

Siffran är densamma

Således är antalet ryska spioner i Sverige samma som tidigare. Säpo framhåller att de håller koll på diplomater som bedöms arbeta under täckmantel. Samtidigt påpekar säkerhetspolisen att regeringen och UD har yttersta ansvaret.

De bestämmer

– Regeringen och UD bestämmer ju om de ska vara här. Vårt arbete går ut på att uppdaga deras verksamhet, se vilka det är som är här, och sen motverka med de metoder och medel vi har. Sen påtalar vi att de är ett hot mot Sveriges säkerhet, säger Daniel Stenling, chef för Säpos kontraspionage, till SvD.

Daniel Stenling vill inte kommentera huruvida han anser att regeringen och UD kunde agera hårdare i spionfrågan.  

Regeringens svar

Utrikesminister Ann Linde (S) kommenterade ämnet i riksdagen den 16 mars.

– Sveriges regering agerar och protesterar kraftfullt när rysk diplomatisk personal ägnar sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Vad gäller eventuella framtida utvisningar av rysk diplomatisk personal i ljuset av den ryska aggressionen mot Ukraina utesluter Sverige i dagsläget inga åtgärder men vi understryker vikten av ett samordnat och enigt agerande inom EU, konstaterade Ann Linde.

Utvisat 45 ryska spioner

Sverige vill följaktligen se ett enat EU. Men en EU-medlem har redan tagit beslutet och utvisat flera ryska diplomater som jobbar under täckmantel.

I onsdags meddelade den polska underrättelsetjänsten att de har ombett landets utrikesdepartement att utvisa 45 ryska diplomater från landet, rapporterade Reuters.

Enligt uppgifterna ska Polen ha skäl att tro att de 45 diplomaterna istället har arbetat som spioner, och använt sitt diplomatiska arbete för att undgå att bli upptäckta.

Den polska regeringen uppger att deras aktivitet “hotar Polens intressen och säkerhet”.

Foto: S. Nista 

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen