Rymning från fängelse – stor polisinsats

2023 07 31

Fem personer har rymt från ett svenskt fängelse.

Vid lunchtid på söndagen har stor dramatik utspelat sig vid ett fängelse i Norrköping.

En mycket stor polisinsats pågår nu efter att fem personer på något sätt har rymt från anstalten.

Det rapporterar Aftonbladet.

– Vi är där och jobbar och försöker få tag i de där, men lyckas inte. Så de blir efterlysta efter det, säger vakthavande befäl Robert Gustafsson till tidningen.

Stor polisjakt

Det är anstalten Skenäs i Norrköping, som saknar de rymningshinder som finns vid fängelser med högre säkerhetsklassning, som personerna har avvikit från och en stor polisjakt pågår nu.

Personerna är efterlysta, men det ska inte vara någon fara för allmänheten.

– Jag har inte kännedom om när det har inträffat. De är efterlysta av oss enligt rutin och polisen letar efter dem enligt rutin, menar Monica Bergström vid Kriminalvårdens pressjour.

Inga rymningshinder

Anstalten Skenäs ligger på Vikbolandet ungefär tre mil utanför Norrköping.

Det är en anstalt för män med säkerhetsklass 3, och saknar ordentliga rymningshinder.

Skenäs är Sveriges största fängelse med den säkerhetsklassningen.

Anstalten har 164 platser.

Olika klasser

De svenska anstalterna har delats upp i olika klasser beroende på flera olika faktorer.

– Den högsta säkerhetsklassen av slutna anstalter. Anstalter i säkerhetsklass 1 utrustas för att klara de mest riskfyllda intagna, förklarar Kriminalvården.

– Anstalterna Hall, Kumla och Saltvik har även så kallade säkerhetsavdelningar. De är speciellt anpassade för klienter som vi bedömer ha en särskilt hög risk för rymning eller fritagning.

Lägre säkerhetsnivå

Fängelser med säkerhetsklass 2 är slutna anstalter med lägre säkerhetsnivå.

– Anstalter inom denna kategori kan ha olika grad och form av övervakning och kontroll. Vissa har mur och staket, vissa är renodlade behandlingsanstalter medan andra har ett blandat innehåll i verksamheten.

Anstalter med säkerhetsklass 3 saknar direkta rymningshinder.

Text: Redaktionen