Risk för bakslag – påverkar flygresenärer

2023 08 27

Efterfrågan på flygbränsle ser ut att öka ordentligt.

Covidpandemin påverkade som bekant flygindustrin kraftigt i och med att resandet bromsade in ordentligt.

Sedan dess har industrin återhämtat sig, men nu finns en rejäl risk för att priserna på flygbiljetter kan vara på väg att skjuta i höjden.

Efterfrågan på flygbränsle väntas inom ett år nå de högsta nivåerna sedan före pandemin.

Det rapporterar Bloomberg.

Pressar upp priserna

Lagernivåerna i betydande depåer för flygbränsle i såväl Singapore som Nederländerna ligger under normala nivåer bland annat på grund av problem i raffinaderier.

Priset på flygbränsle har redan ökat med 30 procent sedan början av juli.

Det väntas leda till att biljettpriserna pressas upp ordentligt.

Samtidigt börjar miljontals kineser resa igen i takt med kinesiskt återöppnande, vilket ökar efterfrågan på flygbränsle ytterligare.

Når högt i september

Tillgången till bränsle kan dessutom minska då underhållsarbete behövs i raffinaderier i såväl Nordamerika som Europa.

Det innebär att flygbolag väntas lägga över de ökade kostnaderna till kunderna.

– Flygbränslepriserna kan nå en topp i september, vilket kommer att sätta press på flygbolag som återhämtar sig, säger Mukesh Sahdev vid forskningsföretaget Rystad Energy.

Ökat resande

Resebolag framhåller även att det råder ökat tryck när det kommer till resandet.

– En stark efterfrågan på framför allt utrikesresor till Europa och flygbolagens satsningar på våra flygplatser bidrar till att vi sammantaget i juli välkomnar fler resenärer och att resandet närmar sig nivåerna före pandemin, förklarar Swedavias vd Jonas Abrahamsson.

Stark utveckling

Swedavia har noterat en ordentligt ökning vad gäller människor som velat resa utomlands.

– Sommarresandet har fortsatt att utvecklas starkt för flygets del under juli. Drygt 3,2 miljoner resenärer flög via Swedavias tio flygplatser under månaden, en ökning med drygt 14 procent jämfört med juli i fjol.

Foto: K. Woblick

Text: Redaktionen