Riksdagsledamot varnar regeringen – Ölandsbron kan sprängas

2023 10 12

Ölandsbron pekas ut som ett attraktivt mål och faran måste åtgärdas snarast.

Bron som förbinder Kalmar med Öland riskerar att hamna i en situation av katastrofala proportioner.

Det anser riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD).

– I värsta fall är Öland ett attraktivt mål. Worst case scenario är att bron sprängs men det räcker med en svår olycka där trafiken blockeras i några timmar för att förstå hur sårbart läget är, säger hon till Ölandsbladet.

Varnar riksdagen

I en motion till riksdagen vädjar Gudrun Brunegård om att att en ny bro mellan ön och fastlandet måste byggas.

Politikern pekar på att planering tar mycket lång tid och att Ölandsbron riskerar att bli “obrukbar”.

– Beredskapsfrågor är hög prio och där har Gotland och Öland stort fokus på grund av sina strategiska lägen, säger Gudrun Brunegård till lokaltidningen.

Jämför med Ukraina

Riksdagsledamoten jämför situationen med hur det ser ut i Ukraina för att belysa hur känslig situationen är.

Hon hänvisar till Kurskbron, den mellan ukrainska Krymhalvön och ryska Krasnodar, som innebär en bortkoppling till Ukraina så fort den stängs.

– Från södra Öland är det endast 27 mil till Kaliningrad, framhåller Gudrun Brunegård i den aktuella motionen.

Inte anpassad för trafiken

Gudrun Brunegård har fler argument än säkerhetsaspekten till varför en ny Ölandsbro bör utredas.

Hon menar att trafiken idag är långt mycket tyngre än vad bron anpassades för när den byggdes för 50 år sedan.

Sommartid är den genomsnittliga trafiken på Ölandsbron omkring 25 000 fordon per dygn, vilket ska jämföras med den avsevärt mer trafiksäkra Öresundsbrons cirka 20 500 fordon per dygn, skriver KD-politikern i sin motion.

– När bron invigdes beräknades att drygt en miljon fordon skulle passera årligen. Den siffran är nu nära sju miljoner fordon per år.

6 072 meter lång

Ölandsbron är Sveriges längsta bro och går från Kalmar över Kalmarsund till Möllstorp vid Färjestaden på Öland.

Bron är 6 072 meter lång och når 36 meter över havet.

Ölandsbron invigdes den 30 september 1972 av dåvarande kronprins Carl Gustaf.

Foto: Bernt Fransson resp Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen