Rekordusel utveckling – nattsvart läge enligt svenska folket

2023 03 28

Sveriges befolkning är mer pessimistiska än någonsin tidigare.

Det konstateras i den årliga mätningen från SOM-institutet, en oberoende undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet.

– Utvecklingen i Sverige har under de senaste tio åren aldrig bedömts gå så mycket åt fel håll som nu, framhåller organisationen på Twitter och tillägger:

– En rekordpessimism.

67 mot 13 procent

– Allmänt sett, tycker du att utvecklingen i Sverige går åt rätt håll eller fel håll?

Så lät frågan som de tillfrågade deltagarna, som i undersökningen representerar svenska folket, fick svara på.

Hela 67 procent av respondenterna anser att utvecklingen går åt fel håll.

Enbart 13 procent anser det motsatta – att Sverige rör sig i rätt riktning.

Institutet framhåller också att partierna som förlorade valet har en stor ökning i andelen som anser att utvecklingen går åt fel håll, vilket beskrivs som ett väntat resultat.

– Oväntat är att även flera av partierna som vann valet blir mer negativt inställda, twittrar SOM-institutet.

Fler dystra rekord

SOM-institutet har även undersökt hur svenskarna bedömer sin egen personliga ekonomi.

Även här är läsningen är mycket dyster sådan.

– Ökningen av andelen som anser att den personliga ekonomin har försämrats har aldrig varit så stor från ett år till ett annat, meddelar organisationen.

Av de tillfrågade bedömer 34 procent att den har försämrats. Motsvarande siffra förra året låg på 15 procent.

Enbart 19 procent har angett att den egna ekonomin förbättrats.

Undersökt en rad frågor

Organisationen har även undersökt en rad andra frågor som bland annat visar följande resultat i korthet:

- En tydlig majoritet anser att nyhetsrapportering handlar för mycket om “det politiska spelet” och för lite om “politiska sakfrågor”.

- En kraftig uppgång i andelen som är för det svenska EU-medlemskapet (rekordnivå på 68 procent).

- Andelen som “varken är höger eller vänster” i politiken var 2022 på den lägsta nivån sedan SOM-institutet påbörjade mätningarna 1986.

- Andelen som anser att “miljö” eller “klimat” är det “viktigaste samhällsproblemet “minskar något medan andelen som anger “energi” stiger mer än någonsin.

- Fortsatt högt förtroende för SVT och TV4.

- Begränsat stöd för att smalna av public service.

Du kan läsa hela rapporten från SOM-institutet via deras hemsida genom att klicka här, eller deras utdrag som publicerats i korthet på Twitter genom att klicka här.

Foto: C. Erfurt

Text: Redaktionen