Rekordstort metanmoln sveper in över Sverige

2022 09 30

Efter gasläckorna på Nord Stream 1 och 2 har ett gigantiskt metangasmoln dragit in över Sverige och Norge.

Forskare från norska luftforskningsinstitutet (Nilu) har chockats av utvecklingen.

De har genomfört en simulering som visar transport och distribution av metangasmolnet från utsläppen. Resultatet antyder en dramatisk ökning av metan i atmosfären.

– Vi har aldrig tidigare sett något liknande vid något av våra observatorier, säger seniorforskaren Cathrine Lund Myhre, i ett pressmeddelande.

80 000 ton

Enligt den norska Statistiska centralbyrån (SSB) är det norska nationella årliga metanutsläppet från olje- och gasindustrin 17 000 ton. Volymen av metangasutsläppet till följd av gasläckorna är långt över fyra gånger så stor.

– Med många försiktiga reservationer om det faktiska trycket i rören och utsläppshastigheten beräknade vi först att minst 40 000 ton metan kan ha släppts ut i havet och atmosfären, säger forskaren Stephen Matthew Platt.

Han tillägger:

 – Vi har nu gjort nya beräkningar, och uppskattar att minst 80 000 ton metan har släppts ut från Nord Stream-rören.

Klimatvänligare källa

Metan anses vara en klimatvänlig energikälla jämfört med till exempel kol.

– Men med sådana läckor minskar nyttan. Den här incidenten understryker ytterligare behovet av att byta till förnybara energikällor och förhindra liknande risker i framtiden, säger Cathrine Lund Myhre.

Det enorma metanmolnet sprider sig just nu över södra Skandinavien. Enligt forskarnas simulering förväntas molnet röra sig vidare norrut de kommande dagarna.

Det stora utsläppet utgör ingen särskild hälsorisk för människor och djur, men har en stor påverkan på växthuseffekten.  

Fakta metan

  • Metan är en av de viktigaste växthusgaserna och är efter koldioxid den gas med störst påverkan på växthuseffekten.
  • Metan står för 20% av växthuseffekten om vattenånga ej tas med.
  • Dock räknas metan inte till de långlivade växthusgaserna då den har en livslängd i atmosfären på omkring 8-10 år. Därför räknas metan, tillsammans med sotpartiklar och marknära ozon, som kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP).
  • Källa: SMHI

Arkivfoto: C. LeBoutillier

Text: Redaktionen