SVERIGE: Bensinpriset rusar

2023 08 25

Bensinpriset stiger. 

Enligt nya siffror från Circle K har bensinen ökat med 35 öre litern.

Rekordhögt pris för 2023

Det innebär att en liter bensin kostar 21,74 kronor. Den högsta noteringen under 2023.

Prisuppgången för 98-oktanig bensin är lika stor. En liter 98-oktanig bensin kostar på fredagen 22,69 kronor.

Dieselpriset ökar med 10 öre till 24,76 kronor per liter.

Sänker reduktionsplikten

Vid årsskiftet sänks reduktionsplikten i Sverige. Det har regeringen och Sverigedemokraterna kommit överens om.

Inblandningen av biodrivmedel i både bensin och diesel kommer att sänkas till sex procent.

– Det utgör en sänkning med 34 procentenheter för diesel respektive 6,5 procentenheter för bensin, jämfört med om reduktionsplikten behållits på beslutad nivå för 2024, uppger Tidöpartierna i DN.

Enligt regeringen och SD:s beräkningar kan sänkningen innebära att det blir ungefär 5,50 kronor billigare per liter diesel inklusive moms att tanka redan 2024. För 2025 och 2024 kan dieselpriset bli över 6 respektive 7 kronor lägre, uppger Tidöpartierna.

”Går för långt”

I dag, fredag, är sista dagen för remissinstanserna att ge sin syn på regeringens och SD:s förslag.

Än så länge har ungefär en tredjedel svarat. Nästan alla är kritiska, rapporterar SR Ekot.

Branschorganisationen Drivkraft Sverige är en av kritikerna.

– Att kraftigt sänka reduktionsplikten under åren 2024-2026 och därefter slopa de redan fastslagna nivåerna för 2027-2030 skapar stor oreda och osäkerhet för drivmedelsbranschen och hela näringslivet i stort. Det leder till en ökad risk för redan gjorda och planerade investeringar. Förslaget beaktar inte drivmedelsbranschens behov av långsiktighet och det industripolitiska perspektivet saknas hel, säger Anders Norén, hållbarhetschef på Drivkraft Sverige, i ett uttalande.

Ökar klimatutsläppet

Branschorganisationen varnar även för att den kraftiga sänkningen av reduktionsplikten kommer att leda till att Sveriges klimatutsläpp ökar.

– Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024, framhåller Anders Norén.

Nytt förslag

På fredagen meddelar Drivkraft Sverige att man avstryker regeringens och SD:s förslag.

Istället föreslår organisationen att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt.

Ett sådant förslag skulle innebära en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som Sverige hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018.

Även Transportföretagen motsätter sig förslaget, rapporterar Ekot.

Foto: E. Akyurt

Text: Redaktionen