Region vill neka ovaccinerade anställning – För patienternas säkerhet

2021 09 29

– Rätten att som arbetsgivare välja bort arbetssökande som inte vill vaccinera måste vara möjlig.

Det anser Ulf Berg som är ordförande i Region Dalarnas personalutskott. Region Dalarna ska nu utreda möjligheten att inte anställa personal som är ovaccinerade.

Förhindra smittspridning

– Som vårdgivare ska vi göra allt som står i vår makt för att förhindra smittspridning. Rätten att som arbetsgivare välja bort arbetssökande som inte vill vaccinera måste vara möjlig. Därför har vi beslutat att frågan ska utredas, säger moderaten Ulf Berg som utöver ordförande i personalutskottet även är regionstyrelsens ordförande.

För patienternas skull

De ansvariga är helt enkelt oroliga för att patienter ska smittas av personal som vägrar vaccinera sig vilket även många patienter, boende och anhöriga runt om i Sverige uttryckt oro för den senaste tiden i olika medier.

– Det här handlar om patienternas säkerhet, förklarar Ulf Berg (M).

Besked i januari

Regionen understryker att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 16 år eller äldre vaccinerar sig mot covid-19. Ett av syftena är att minska smittspridningen i samhället och Covid-19 lyder under smittskyddslagen. 

Frågan ska återrapporteras till Region Dalarnas personalutskott på sammanträdet den 26 januari 2022.

ANALYS

Som patient befinner man sig redan i ett utsatt läge och det är självklart att många patienter vill undvika kontakt med personal som inte är vaccinerad. Region Dalarna torde ha stort stöd för sin hållning bland allmänheten vilket indikeras av en Sifomätning som visar att 81 % vill införa vaccinpass vid olika event.

Foto: Region Kronoberg

[yop_poll id="567"]