Regeringens nya drag mot matjättarna

2023 03 24

Regeringen kommer att ge Konkurrensverket i uppdrag att granska livsmedelsbranschen.

Granskningen syftar till att sätta press på matjättarna Ica, Axfood och Coop.

Konkurrensverket kommer även att att få utökade resurser och verktyg, rapporterar Expressen.

– Regeringen kommer i vårbudgeten  att tillföra resurser och uppdrag till Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet att granska branscher där dålig konkurrens misstänks driva upp priserna, däribland just livsmedelsbranschen, framhåller tidningen.

Presenterar beslutet i dag

Beslutet om att inleda en granskning kommer att offentliggöras inom kort.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) väntas presentera nyheten på en pressträff senare på fredagen.

Dominerar marknaden

I dag äger Axfood, Ica och Coop över 90 procent av marknaden. Ica är den i särklass största aktören. Livsmedelskedjan äger över 50 procent av marknaden.

Efterfrågar utökade befogenheter

Konkurrensverket har tidigare bett om att få utökade befogenheter för att kunna genomföra en ordentlig granskning av livsmedelsbranschen.

Myndigheten, som ska arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet, vill ha budgetförstärkningar på 45 miljoner från och med nästa år, vilket Di rapporterade om i mitten av mars.

– Det vore värdefullt om Konkurrensverket hade större befogenheter att över tid följa utvecklingen på vissa marknader för att genom olika framåtriktade åtgärder förhindra att konkurrensen skadas eller att en ökad konkurrenskraft i ett led i kedjan sker på bekostnad av ett annat led, framhåller Ann-Britt Elenius, sakkunnig på Konkurrensverket och expert på frågor som rör konkurrensen på livsmedelsmarknaden.

Piken till matjättarna

På tisdagen hade Elisabeth Svantesson enskilda möten med Ica, Coop och Axfood.

Kort efter mötet blev butikskedjan Lidl först i Sverige med att genomföra en rejäl prissänkning.

Finansministern vände sig direkt till de stora aktörerna på marknaden efter beskedet från Lidl. 

– Mycket bra att Lidl går före med att sänka och frysa sina priser på över hundra varor. Jag hoppas att de stora matjättarna följer deras exempel och på så sätt underlättar vardagen för alla de hushåll som nu kämpar med höga priser, framhöll Elisabeth Svantesson på Twitter efter butikskedjans besked.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet resp Maria Lin Kim

Text: Redaktionen