Regeringens nya besked – vänder sig till barnfamiljer

2023 04 05

Regeringen inför fritidskort för barn och unga.

Idag meddelar regeringen att ett fritidskort för unga kommer införas nästa år. Fritidskortet är laddat med pengar som kan användas för olika aktiviteter.  

– Nu går startskottet för regeringens omfattande satsning på en aktiv och meningsfull fritid för barn och unga. Fritidskortet kommer att ge fler barn och unga möjligheten att i gemenskap med andra få tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och föreningsliv, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande.

En viktig del av barnens utveckling  

Den nya satsningen är en del av överenskommelsen i Tidöavtalet.  

Fritidskortet är för barn och unga mellan 8 och 16 år. Det ska kunna användas för fritidsaktiviteter inom kultur, friluftsliv, civilsamhället och idrott.  

– Att främja och säkra alla barn och ungas möjligheter till kreativt skapande är en viktig del i folkhälsoarbetet. Kulturen har en unik förmåga att ge nya perspektiv, att öppna nya dörrar och att stärka barns och ungas drömmar och utveckling. Därför är fritidskortet en framtidsinvestering och ett viktigt verktyg för att tillgängliggöra kulturen för fler, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).  

Högre belopp till barn i socioekonomiskt utsatta hushåll 

Exakt vilket belopp är ännu inte bestämt, däremot ska barn i socioekonomiskt utsatta hushåll tilldelas ett högre belopp.

Barn och unga med funktionsnedsättning eller som är i behov av särskild stöttning ska tilldelas ett belopp som kan användas i samma utsträckning som för andra barn och unga.  

“Lägger grunden för en mer jämlik hälsa” 

Enligt Jakob Forssmed ska den nya satsningen med fritidskortet bidra till en meningsfull fritid för barn och unga.  

– Det här blir en viktig reform för att motverka fysisk och psykisk ohälsa och lägga grunden för en mer jämlik hälsa, säger ministern.  

Inte för alla verksamheter 

Kriterier kommer tas fram för vilka verksamheter som fritidskortet kan användas till.

Det ska vara organisationer som bedriver en långsiktig och seriös verksamhet, eftersom satsningen ska främja trygghet och gemenskap i vardagen.  

Kommer kosta 731 miljoner kronor  

Regeringen har gett fem myndigheter i uppdrag att undersöka hur systemet ska utformas. 

Den myndighet som bär huvudansvaret för förberedandet av fritidskortet är E-hälsomyndigheten.

Den nya satsningen ska genomföras under nästa år.  

Införandet av fritidskort till barn och unga kommer kosta 731 miljoner kronor under år 2024 och 792 miljoner kronor året efter.  

Foto: B. White

Text: Redaktionen