JUST NU: Regeringen vill utvisa fler med tvångsmedel

2022 06 23

Regeringen vill underlätta för polisen att utvisa människor som befinner sig illegalt i Sverige.

Flera nya tvångsmedel ska utredas.

Viktigast av allt är åtgärder som kan hjälpa att fastställa en persons identitet, rapporterar SR Ekot.

Därför går regeringen fram med nya tvångsåtgärder.

Polisen ska bland annat kunna söka igenom mobiltelefoner och genomföra medicinska tester.

Öka återvändandet

– Jag tror att möjligheten att genomsöka mobiltelefoner för att säkerhetsställa identiteten är en viktig åtgärd, både för att öka rättssäkerheten i asylsystemet och för att öka återvändandet, säger migrationsminister Anders Ygeman (S) till SR.

Regeringens mål är att öka återvändandet med 50 procent jämfört med 2021, från 6 000 till 9 000 personer.

Testa sig för covid-19

Regeringen vill även utreda om det går att tvinga människor, som befinner sig i Sverige, att testa sig för smittsamma sjukdomar, till exempel covid-19.

Under pandemin har flera länder vägrat ta emot medborgare på grund av risken för smittspridning. Den kroppsliga integriteten är skyddad i grundlagen. Personer som har utvisats från Sverige har kunnat vägra att testa sig för covid-19.

Inrikes- och justitieminister Morgan Johansson (S) vill inte gå in på detaljer. 

– Jag vill inte föregripa utredaren gällande detaljerna. Det finns andra länder där det här är möjligt, till exempel i Danmark. Där har det visat sig att själva möjligheten att utföra tvångstestning resulterar i att de flesta går med på att testa sig ändå.

Språkkrav

Regeringen har även lagt fram ett förslag om ett språkkrav för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. En utredning ska lämna  förslag på vilka krav på svenska och samhällskunskap som ska gälla för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas.

– Det är viktigt med kunskaper i svenska och om grundläggande förhållanden i det svenska samhället för att fler ska kunna arbeta och delta i det svenska samhället, säger Anders Ygeman i ett pressmeddelande.

Flera punkter

Regeringens förslag innehåller bland annat följande punkter:

  • Föreslå hur språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd ska utformas och kontrolleras på ett sätt som är ändamålsenligt, rättssäkert och effektivt.
  • Föreslå vilka undantag som ska kunna göras från kraven.
  • Lämna nödvändiga författningsförslag.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet 

Text: Redaktionen