JUST NU: Regeringen vill tillåta dans i hela Sverige

2023 01 12

Regeringen har tagit beslut om en lagrådsremiss för att avskaffa danstillståndet.

Det bekräftar Moderaterna idag, torsdag.

Partiet kallar beslutet för en “efterlängtad frihetsreform”

– Det är föråldrat att staten ska godkänna om människor får dansa eller inte. Det är hög tid att tillståndskravet för danstillställningar tas bort. Regeringen tog därför idag beslut om en lagrådsremiss för att avskaffa danstillståndet, framhåller Moderaterna i ett pressmeddelande.

Minskad byråkrati

Vidare skriver Moderaterna att ett borttaget danstillstånd innebär minskad byråkrati och kostnader för företagare och andra som anordnar dans.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer (M) uttalar sig om beskedet som kom under torsdagen.

– Låt oss dansa, skriver han i ett inlägg på facebook.

Slipper godkännande av polisen

Idag behöver aktörer som vill dansa ansöka om tillstånd och få det godkänt av polisen.

Den nya lagändringen innebär att det endast kommer att räcka med att skicka in en anmälan.

– En anmälan gör att polisen även i fortsättningen får viktig information för sin planering och beredskap, understryker Moderaterna.

“Mötts av kritik”

Det så kallade danstillståndet föreslås nu avskaffas på bland annat restauranger och nattklubbar.

Sveriges energi-och näringsminister Ebba Busch (KD) menar att danstillståndet inte varit uppskattat.

– Regeringen avskaffar därmed kravet på danstillstånd som under lång tid mötts av kritik från flera håll. Det föreslagna ansökningsförfarandet kommer att innebära en förenkling för berörda företag samtidigt som spontandansen faller utanför anmälningsplikten, säger hon.

Kostnadsfri anmälan

Det nya förslaget innebär lättnader för anordnaren då anmälan är kostnadsfri och kan göras muntligen.

Kravet på danstillstånd infördes i Sverige 1956 för krogar, nattklubbar och restauranger.

Tillståndet kom till efter stora debatter om omoralisk musik och okontrollerade möten

Foto: L. Guzman

Text: Redaktionen