Regeringen vill skjuta av stammen

2024 02 23

I Sverige finns uppskattningsvis cirka 300 000 vildsvin.

Det uppger Lantmäteriet.

I våra grannländer finns betydligt färre.

Regeringen tar ställning

Nu tar regeringen ställning i frågan om stammen ska minskas eller inte.

Svaret är att regeringen vill minska stammen, men inte hur som helst. 

– För att minska vildsvinsstammen behöver incitamenten att bedriva jakt öka, uppger Regeringen Kristersson.

Regeringen ger därför Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en plan för att minska stammen i Sverige.

Ministern kommenterar

Genom uppdraget vill regeringen snabbt få fram fler förslag på effektiva verktyg, däribland hur incitamenten till jakt kan öka.

– Dagens beslut är viktigt, både med hänsyn till eventuella utbrott av afrikansk svinpest och till de skador en tät vildsvinsstam orsakar i jordbruket och trafiken, framhåller landsbygdsminister Peter Kullgren.

Uppdraget

I uppdraget ingår flera deluppdrag, bland annat att analysera hjälpmedel för att underlätta vildsvinsjakt.

I uppdraget ingår även att ta fram en metod för att uppskatta populationen av vildsvin i Sverige samt dokumentera erfarenheter av fångstredskap som användes vid jakt efter vildsvin under höstens utbrott av afrikansk svinpest.

Utöver detta ingår i uppdraget att ta fram underlag för bedömning av behov av att minska vildsvinsstammen lokalt eller regionalt samt åtgärdsplan för genomförandet.

– Åtgärdsplanen ska främja avsättningen av vildsvinskött i linje med livsmedelsstrategins övergripande mål, uppger regeringen.

Stammen ökar

Antalet vildsvin i Sverige ökar, något som kan leda till flera konsekvenser.

– Att vildsvinen ökar i landet och i länet innebär problem för bland annat jord- och skogsbruk, uppger Lantmäteriet.

Lantmäteriet anser därför att stammen behöver minskas.

– Stammen behöver minskas för att få ned antalet trafikolyckor, skador på jordbruksgrödor och annan mark samt för att underlätta smittbekämpning om vi får in smittsamma sjukdomar som afrikansk svinpest i landet.

Fördelar

Med vildsvinen kommer inte bara negativa följder.

Den goda tillgången på vildsvin ger även en möjlighet till matproduktion.

– Idag arbetar vi för en hållbar, kontrollerad och frisk population av vildsvin, anpassad till regionala och lokala förutsättningar, uppger Länsstyrelsen.

Foto:  K. Jackson

Text: Redaktionen


Konsumentverket varnar Jysk och Mio: sluta omedelbart

2024 06 14

Sex företag har fuskat med rean och riskerar stränga straff.

Det meddelar Konsumentverket efter att ha genomfört en större granskning av hur företagen skötte sig under realisationen i höstas.

På listan finns bland annat möbeljättarna Jysk och Mio.

Nu kräver myndigheten att de utpekade företagen omedelbart upphör med sina metoder. Annars väntar bestraffningar i form av höga vitesbelopp.

Har visat fel pris

Utöver Mio och Jysk finns även två nätbutiker som säljer kläder samt två mindre möbelföretag på Konsumentverkets radar. De fyra resterande företagen nämns inte vid namn.

– Gemensamt för de sex företagen är att de inte har visat rätt pris för de senaste 30 dagarna, det vill säga det pris som ska tala om för konsumenten vad varan brukar kosta, framhåller myndigheten.

– Ofta har företagen i stället använt ett högre pris att jämföra reapriset med, vilket gör att reapriset framstår som mer fördelaktigt. 

Lurar kunderna

Enligt Konsumentverket har företagen vid upprepade tillfällen tagit med ett högre pris som egentligen aldrig använts, eller i bästa fall enbart använts under ett par dagars tid.

Utifrån det priset har man sedan räknat ut många procent rea det är.

– Problemet är att man som konsument tror att man gör ett klipp, medan varan i själva verket aldrig kostat så mycket som det står, förklarar Pär Magnusson, processråd vid Konsumentombudsmannen, KO.

Kan tvingas betala 2 miljoner

Konsumentverket understryker allvaret i situationen.

Förbuden kopplas till viten på mellan en halv miljon och två miljoner kronor och kan komma att dömas ut om företaget bryter mot förbudet.

Om företagen överklagar KO:s föreläggande går ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen för prövning.

Enligt prisinformationslagen ska varans pris de senaste 30 dagarna tydligt redovisas när företaget vill marknadsföra en rea eller kampanj.

Så här skriver Konsumentverket om lagen:

Paragrafen som styr är 7A, och den vilar i sin tur på ett EU-direktiv. Regeln har införts för att säkerställa att prissänkningen är äkta och inte en bluff. EU-kommissionen har i sin vägledning uttryck att lagparagrafen syftar till att förhindra att företag på konstlad väg höjer referenspriser och vilseleder konsumenterna om storleken på rabatten.

Foto: Jysk resp Mio

Text: Redaktionen


Postnord-kunder drabbas av ny våg – går ut med uppmaning

2024 06 12

Postnords kunder har på nytt drabbats av ett återkommande problem.

Under året har flera olika företag gått ut och varnat för bluff-sms och bedrägeri.

Det har varit ett återkommande problem och allmänheten har uppmanats att se till att ha koll på vad som indikerar att det kan röra sig om ett falskt meddelande.

Nu drabbas Postnords kunder på nytt av det besvärande fenomenet.

Det rapporterar Sveriges Radio.

“Väldigt jobbigt”

Bedragare kommer hela tiden på nya sätt att lura folk på pengar, och sms med olika länkar och uppmaningar är ett sätt man försöker bedra företagskunder.

På sistone har en ny våg bluff-sms nått Postnords kunder.

Postnords presstalesperson Henrik Ishihara uttrycker oro över utvecklingen.

– Det är ju väldigt jobbigt. Dels är det vårt varumärke som utnyttjas och det är ju ett brott i sig. Det absolut mest allvarliga är dock alla våra kunder, alla mottagare, som drabbas och i vissa fall luras på pengar, säger han till SR.

Riktar uppmaningar

Ishihara går ut med en uppmaning till kunderna i samband med den nya vågen av bedrägeriförsök.

– De gånger som vi skickar ut meddelanden så är det alltid med en länk till antingen Postnord.se eller Postnord.com. Är det någon annan länk så är det en bluff och då ska man bara radera det, säger han.

Inte första gången

Det är inte första gången som Postnord går ut och varnar för bedragare.

Tidigare har man förtydligat hur bedrägerierna går till.

– Tyvärr cirkulerar det bluffmejl och bluff-sms där avsändaren utger sig för att vara PostNord, har det statliga bolaget förklarat.

– Det förekommer även bluffannonser på olika sociala plattformar. Ibland blir de som lägger ut privatannonser på annonssidor kontaktade av bedragare som uppmanar till användning av PostNords ”kurirtjänst”. Även det är en bluff.

Därför är det attraktivt

Postnord framhåller att bedragarna riktar sig mot bolaget av en tydlig anledning.

– Sverige är en av de mest utvecklade e-handelsmarknaderna i Europa, vilket gör det attraktivt för bedragare att försöka luras. 

– Tyvärr måste man som konsument idag vara lite misstänksam. Det bästa sättet att skydda sig mot bedragare är att alltid vara uppmärksam. Klicka aldrig på länkar om du är osäker på vart de leder.

Foto: Postnord

Text: Redaktionen